X. A modern definíciók alkotóelemei

A tudósok még nem fogadtak el egy abszolút irányadó definíciót a vallásra, de néhány, kellően absztrakt kifejezésekkel megfogalmazott elemet gyakran emlegetnek különféle kombinációkban a vallás jellemzőiként. Idetartoznak a következőkkel kapcsolatos meggyőződések, gyakorlatok, kapcsolatok és intézmények:

a) természetfölötti erők, hatalmak, lények vagy célok;

b) az ember végső kérdései;

c) spirituális áhítathoz kapcsolódó szent tárgyak (különleges célú és tiltott dolgok);

d) egy hatóerő, amely irányítja az emberi sorsot;

e) a lét alapja;

f) transzcendens tudás vagy bölcsesség forrása;

g) a vallási élet kollektív jellege.

A következő következmények és funkciók kapcsolódnak a valláshoz:

a) csoportos és/vagy egyéni identitás megteremtése;

b) tájékozódási keretek létrehozása;

c) egy jelentéssel bíró, emberileg megszerkesztett univerzum megteremtésének elősegítése;

d) biztatás és vigasz a segítség és üdvözülés reményét illetően;

e) emberi megbékélés elhozása és egy erkölcsös közösség fenntartása.

Bár ezeket a vonásokat a tudósok elfogadják a legtöbb, ha nem az összes vallás jellemzőjeként, esetleg túl átfogónak bizonyulnak ahhoz, hogy könnyű legyen a gyakorlati alkalmazásuk, amikor például a modern kormányok vagy bírói szervek azzal a feladattal szembesülnek, hogy megfelelő kritériumokat kell alkalmazniuk a rendkívül sokféle, új vagy újonnan importált vallások közül egyik-másiknál, amelynek most követői vannak a nyugati társadalmakban. Ehhez a tulajdonságok kifinomultabb katalógusára lehet szükség, olyan kategóriákkal, amelyek nem a vallás elengedhetetlen elemeiként szerepelnek, hanem olyan vonásokként, amelyeket gyakran használnak empirikus bizonyítékként bármely vallási státust igénylő csoport esetén. E vonásokat tehát úgy kell tekinteni, ahogy említettük, mint felismerhető „rokon vonásokat”. Ezért mindegyik tételt úgy kell figyelembe venni, mint ami valószínűleg megjelenik egy vallásban, olyan utalás nélkül, hogy jelen kell lennie egy mozgalomban vagy eszmerendszerben, hogy az vallásnak minősüljön.

XI. Valószínűségi leltár
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE