A Szcientológus kódex minden szcientológustól elvárja, hogy komolyan elkötelezze magát mások javára:

Szcientológusként elkötelezem magam a Szcientológia kódexének, mindenki javára. ... A Szcientológiát legjobb tudásom és legjobb képességeim szerint használom fel a családom, a barátaim, a csoportjaim és a világ segítésére. ... Józanabb és jobb hellyé teszem ezt a világot.

A Szcientológia egyházai és híveik számos humanitárius kezdeményezést és kapcsolódó társadalomjobbító programokat támogatnak és vesznek bennük részt. Ahol csak szükség van segítségre az állapotok javítása terén, a Szcientológia Egyház és tagjai közbelépnek. Tevékenységeiknek nincs határa – kezdve azzal, hogy törődnek a környezettel, odáig, hogy gondozzák az időseket, és adományokat gyűjtenek jótékonysági célokra.

Elsődlegesen a kábítószer-fogyasztás, az írástudatlanság és az erkölcsi hanyatlás által okozott pusztítás és szenvedés kezelésével foglalkoznak, a természeti és mesterséges katasztrófákról nem is szólva. Ezek azzal fenyegetnek, hogy darabokra tépik a társadalom szövetét, és a világ számos részén e társadalmi problémák máris helyrehozhatatlan károkat okoztak.

Ahhoz, hogy meg tudjunk birkózni ezekkel a gyakorlatilag apokaliptikus helyzetekkel, szembetűnően hiányoznak a hatékony megoldások. L. Ron Hubbard, a Szcientológia vallás alapítója éppen ezért több évtizedes, az elme és a lélek feltárása céljából folytatott kutatása során olyan módszereket is kifejlesztett, amelyekkel fel lehet lépni a világunkat fenyegető válságok ellen.

Eközben az egyház annak érdekében, hogy ezek a megoldások éreztessék hatásukat, állandó központokat hozott létre, amelyek „erőműként” funkcionálnak, és széles körű mozgalmakat indítanak be az erkölcsösség, az írni-olvasni tudás, a drogmegelőzés és a drogrehabilitáció nevében.

Továbbá a Szcientológia nagyobb humanitárius céljainak megvalósítására az egyház könnyen elérhető, érthető és gyorsan terjeszthető multimédiás eszközöket készített a tudatosság növelésére és milliók oktatására.

A cél egyszerre merész és ambiciózus: megoldani a széles körű bolygószintű gondokat és feltartóztatni a fokozatos kulturális hanyatlást, közben pedig felemelni a társadalmat azzal, hogy közös értékeket ültetünk el benne. Több évtizednyi tapasztalat mutatja, hogy a programjaink egyének, közösségek, sőt egész országok pozitív változásához járulnak hozzá. Akár széles néprétegek kezdeményezése, akár hivatalos bevezetés által, ezek a programok mérhetően javítanak az állapotokon, ezért az irántuk való igény hatványozottan nő.

Mindegyik kampány arra a tételre épül, hogy a változás sarokköve az oktatás. Elismerik, hogy az egyének csak igazán tájékozottan tudnak tartós és változást hozó döntéseket hozni arról, hogy drogmentes, etikus, tiszteletteljes életet éljenek, embertársaikkal, szeretteikkel és felebarátaikkal összhangban.

L. Ron Hubbard szavai hatására, miszerint „egy lény csak annyira értékes, amennyire képes másokat szolgálni”, a szcientológusok nemcsak önmagukért és családjukért vállalnak felelősséget, hanem a nagyobb közösségért is, és teljes szívből támogatják ezeket a programokat, hogy széles körben elérhetővé tegyék őket. Ez a rész olyan áttekintést nyújt, amely a programok hatékonyságát mutatja be számos egyén és intézmény eredményein keresztül, akik számára a program eredményei rendkívül hasznosnak bizonyultak.

Ezekhez a kezdeményezésekhez szívesen fogadjuk a részvételre és együttműködésre jelentkezőket minden olyan ember személyében, aki az állapotok javítására törekszik önmaga és mások számára, azzal a szándékkal és elképzeléssel, hogy az ebből fakadó hatás a Föld minden szegletébe elérjen, és egy új nap virradjon a világ kultúráira.

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE