XXXIII. Következtetés

Ahogy a tudósok felismerték a vallások jelenkori sokszínűségét a mai társadalomban, ugyanúgy, ha fenn akarjuk tartani a meggyőződések és gyakorlatok szabadságának alapvető emberi jogát, elengedhetetlen, hogy megváljunk az arra vonatkozó régi sztereotípiáktól, hogy mi is alkotja a vallást. Egy kulturális szempontból pluralista világban a vallás számtalan formát ölthet, más társadalmi jelenségekhez hasonlóan. Az, hogy mi is a vallás, nem határozható meg egyetlen konkrét tradícióból leszűrt fogalmak alkalmazásával. Csak egy magasabb szintű absztrakció, amely felette áll minden egyes kultúrának és minden egyes vallásnak, képes átfogni egyetlen referenciakeretbe a tényleges vallási mozgalmak teljes sokszínűségét. Ahogy megengedhetetlen, hogy egy bizonyos vallás konkrét jelenségei szabják meg más hitek szükséges stílusát, ugyanúgy az alkalmazott nyelvezetnek is, amennyire lehet, mentesnek kell lennie a konkrét kulturális vonatkozások szennyezésétől. Éppen ezért – és a vallásokkal kapcsolatos ügyletek méltányossága érdekében – javasoltuk a fent [11. szakasz] közölt valószínűségi leltárt. Csak egy ilyen eszközzel, amely tudatosan úgy van felépítve, hogy felismerje a vallás evolúciós jellegét, és független kategóriákba sorolja a gondolkodás és a gyakorlat különféle módozatait, válik lehetővé, hogy a jelenkori vallások széles skálája érdemei szerinti figyelmet kapjon.

Bryan Ronald Wilson
1995. április 28.
Oxford, Anglia

A szerzőről
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE