A Szcientológia vallási gyakorlatok hosszú ideje fennálló tradícióját követi. Gyökerei az összes nagy vallás legalapvetőbb hittételeihez és törekvéseihez nyúlnak vissza, ezáltal egy olyan vallásos örökséget hordoz magában, mely oly régi és oly sokszínű, mint maga az Ember.

Habár mintegy 50 000 év bölcsességéből táplálkozik, a Szcientológia új vallás, amely elkülönítette az élet alapvető törvényeit, és első alkalommal dolgozott ki olyan működő technológiát, amelyet alkalmazva segíteni lehet az embereknek a jelenben boldogabb és szellemiségben gazdagabb létet elérni.

Fontos tényező, hogy a Szcientológia kifejlesztését és gyors terjesztését részben a huszadik század első felében jelentős előrelépéseket tevő fizikai tudományok tették lehetővé. A Szcientológia ugyanis összekapcsolja a keleti filozófiát a nyugati gondolkodással. Ily módon a Szcientológia a tudományos módszerek első tényleges alkalmazása a szellemi kérdésekre.

A Szcientológia hitelvei és kódexei

Minden vallás híveit a hitelvek és kódexek kötik össze.

Ezek a hitelvek fogalmazzák meg a törekvéseiket, a kötelességeiket, az erkölcseiket, és hogy mit vallanak. Összefogják a vallás céljait, és megerősítik annak alapvető tételeit.

A Szcientológia kódexeit és hitvallását L. Ron Hubbard írta le az 1950‑es évek során, a vallás kialakulásának éveiben. Ezek határozták meg a Szcientológia gyakorlatának és növekedésének irányát, és mind a mai napig ezt a célt szolgálják.

A kódexekhez tartozik többek között a Szcientológia-tanácsadók, más néven auditorok kódexe, a tanfolyam-felügyelők kódexe, a vezetők kódexe és más olyan kódexek, amelyek szerint minden szcientológus élni törekszik. Magához a Szcientológiához hasonlóan, ezeknek az alapelveknek az értékét a hasznosságuk adja. A szcientológusok követik ezeket a szabályokat a Szcientológia technológiájának alkalmazása során, másokkal való kapcsolataikban, valamint a saját csoportjuk igazgatása és vallásuk gyakorlása során.

A DIANETIKA ÉS A SZCIENTOLÓGIA AXIÓMÁI

Az élet alapvető igazságait kifejező Logikák és Axiómák alkotják azt az alapot, amelyre a Dianetika és a Szcientológia épült. L. Ron Hubbard több mint ötven évet töltött azzal, hogy átszűrje a felhalmozott emberi bölcsesség egészét, és egyre mélyebb szinten vizsgálta az élet rejtélyeit, hogy felfedezze ezeket az Axiómákat.

Ezek azok a központi megfontolások és természeti törvények, amelyek tartalmazzák a válaszokat az élet és a fizikai univerzum kérdéseire. A Dianetika és a Szcientológia teljes egészében ezekből az alapvető igazságokból ered. Minden későbbi felfedezés ezen Logikák és Axiómák által leírt igazság határain belül található.

A Faktorok azokat az általános elgondolásokat testesítik meg, amelyek szerint az élet játszmáját játsszák.

A HÍD A TELJES SZABADSÁGHOZ

Számos magasabb létállapot áll az ember rendelkezésére, és ezek a Szcientológiával elérhetőek. L. Ron Hubbard pontosan körvonalazta ezeket az állapotokat, és azután a felfelé vezető út minden lépésének ábrázolásával tisztázta, hogyan lehet elérni őket.

L. RON HUBBARD
A SZCIENTOLÓGIA ALAPÍTÓJA

A Szcientológia vallás alapítójaként és az írások egyedüli szerzőjeként L. Ron Hubbardot a szcientológusok szerte a világon tisztelik. Nem úgy emlékeznek rá, mint akit bálványként vagy isteni lényként tisztelni kell, hanem olyan emberként, akinek a hagyatéka a Szcientológia vallás, mely azóta is tovább él. Az életútjára vonatkozó némi megértés szemlélteti, hogyan jutott el a Szcientológia vallás igazságainak felfedezéséhez.

Azok számára, akik meg akarják tudni, hogy miben hisznek és mit követnek a szcientológusok, a legjobb információforrás L. Ron Hubbard Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya és Szcientológia: Az élet egy új nézőpontból című könyvei.

A vallásnak, egyházainak és a kapcsolódó társadalomjobbító programoknak a teljes leírása megtalálható az interneten a Szcientologia.org.hu oldalon és a Szcientológia-videogalériában.

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE