A Szcientológia valóban egyedi jelenkori vallás – a 20. században feltűnt egyetlen jelentős vallás. Teológiáját, vallási gyakorlatát és szervezetét vizsgálva megállapítható, hogy a Szcientológia teljes mértékben megfelel a vallás szó meghatározásában megfogalmazottaknak. A Szcientológia vallás több mint 11 000 Szcientológia-egyházat, -missziót és kapcsolódó szervezetet fog össze a világ országaiban.

Világszerte szcientológusok milliói hisznek őszintén a Szcientológia vallási tanaiban és gyakorlataiban. Mindannyiuknak a Szcientológia a vallása, amely kielégíti legmélyebb szellemi szükségleteiket.

Márpedig ez a legfontosabb próbája a világ bármely igazi vallásának – sőt, ez az a kritérium, amelyet az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága és számos más ország legfelsőbb bírósága is használ.

Mindazonáltal ha e kérdés vizsgálatában másodlagos forrásokra hagyatkozunk, azt találjuk, hogy bíróságok, tudósok és kormányzati szervek világszerte ismételten megállapították, hogy a Szcientológia minden szempontból hiteles vallás. Ez a webhely áttekintést nyújt ezekről a nemzetközi elismerésekről és tanulmányokról. Minthogy a Szcientológia az emberi lélekkel, valamint az emberiségnek az univerzummal és a Legfelsőbb Lénnyel való kapcsolatával foglalkozik, nem lehet más, mint vallás, a szó legteljesebb értelmében.

További információk

A Szcientológia Egyház már a kezdeteitől fogva felismerte, hogy a vallásszabadság alapvető emberi jog. Egy olyan világban, ahol a konfliktusok gyakran vezethetők vissza a mások vallásos hite és gyakorlatai irányában tanúsított tolerancia hiányára, az egyház immár több mint 50 éve egyik elsődleges ügyének tekinti a vallásszabadság fenntartását.

Ezen alapvető emberi jogunk megőrzésének egyik létfontosságú összetevője annak megértése, mi is a vallás- és világnézeti szabadság valójában, s hogy mindez milyen jelentéssel bír az egyetemes emberi jogi alapelvek és a nemzetközi emberi jogi törvények szempontjából.

A fentiek okán a Szcientológia Egyház új információs füzetet készített Mi a vallásszabadság? címmel, amelyben részletes adatok segítségével tájékoztatja a nagyközönséget a vallásszabadság jogának komplex természetéről, és amelyet minden felekezet hívei és vallásos szervezetei haszonnal forgathatnak.

Tanulmányok kategóriák szerint
Tovább az összes jelentős döntéshez

SZCIENTOLÓGIA-EGYHÁZAK a világ körül

A Szcientológia történetének legnagyobb növekedését az új Szcientológia egyházi szervezetek képviselik, amelyek a világ jelentős városaiban és kulturális központjaiban nyitják meg kapuikat.

Thank you for subscribing.
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE