XIV. Sokszínűség a vallások között: a buddhizmus

A buddhizmus kiemelkedő példa egy olyan vallásra, amely megkérdőjelezi azt a hallgatólagos feltételezést, hogy egy vallásnak feltétlenül monoteisztikusnak kell lennie. A buddhizmus nem egy monoteisztikus hitrendszer, és még a buddhizmus azon ágaiban is, amelyek határozottan kötődnek ahhoz a gondolathoz, hogy Buddha egy megváltó – például a dzsódo-sú és dzsódosin-sú tiszta ország szektákban Japánban –, ez az elképzelés nem tekinti Buddhát teremtő istennek. A buddhizmus általában nem tagadja többféle isten létezését és tevékenykedését, és bár ezek némely buddhista szektában lehetnek tisztelet és kiengesztelés tárgyai, ezek a buddhista tanítások szerint nem játszanak létfontosságú szerepet a dolgok rendszerében, sőt úgy tekintenek rájuk, hogy az emberekhez hasonlóan alá vannak rendelve a karma és a reinkarnáció törvényeinek. A buddhizmus jellegének szemléltetésére alább vázlatosan közöljük a théraváda buddhizmus, a Srí Lankában, Burmában, Thaiföldön és Kambodzsában gyakorolt buddhizmus tanításait, amelyre a nyugati tudósok általánosan a legrégebbi tradícióként tekintenek.

XV. A théraváda buddhizmus
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE