„Megállapítottuk, hogy önök mentesülnek a szövetségi jövedelemadótól az adóhatósági kódex 501(a) pontja szerint, minthogy a szervezetük megfelel az 501(c)(3) részben leírtaknak.”

A Church of Scientology International (CSI, Nemzetközi Szcientológia Egyház, a Szcientológia vallás anyaegyháza) és több mint 150 egyesült államokbeli kapcsolódó egyház, misszió és társadalmireform-szervezet 1993 októberében teljes elismerést kapott adómentes vallási szervezetként az amerikai szövetségi adóhatóságtól, az Internal Revenue Service‑től (IRS).

A Szcientológia Egyház csaknem fél évszázadon át harcolt az IRS‑szel, hogy megszabaduljon az IRS zaklatásától, és adómentességet kapjon, amely minden vallást megillett Amerikában. Végül David Miscavige, a Religious Technology Center Vezetőtestületének Elnöke, a Szcientológia vallás egyházi vezetője volt az, aki minden bürokráciát megkerülve 1991‑ben személyesen találkozott az IRS biztosával, hogy objektív adómentességi eljárást kezdeményezzen 1991‑ben.

Az elkövetkező két év során az IRS története legátfogóbb vizsgálatát folytatta le, amelyet bármely vallási adómentességet kérelmező esetében valaha is végzett. Az IRS tisztviselői a Szcientológia egyházait a legtüzetesebb vizsgálatnak vetették alá, amellyel bármely szervezet valaha is szembenézett – beleértve működésük és pénzügyi nyilvántartásuk mikroszkopikus ellenőrzését és az egyházi hierarchia minden szintje irányelveinek és gyakorlatainak átfogó felülvizsgálatát. A vizsgálata végére az IRS a Szcientológia vallásra vonatkozó több mint 1 millió oldalnyi információt ellenőrzött.

Az IRS‑szel való munka, megadva nekik a lehetőséget, hogy a valóságot lássák, miután több mint negyven éven át a hamis jelentésekre hallgattak, megdöbbentő tapasztalat volt. David Miscavige azonban szenvedélyesen és kertelés nélkül bemutatta az igazságot a Szcientológia vallásról és működéséről az IRS-tisztviselőknek, így a felülvizsgálat végül lezárult.

Az IRS kibocsátotta a mentességi határozatokat, minthogy szükségszerűen megállapította, hogy 1) a Szcientológia hiteles vallás, 2) a Szcientológia egyházai és a hozzájuk tartozó jótékonysági és oktatási intézmények kizárólag elismert vallási célokat szolgálnak, 3) a Szcientológia-egyházak és a hozzájuk tartozó jótékonysági és oktatási intézmények a közjóért tevékenykednek, nem pedig magánszemélyek érdekében, és 4) ezen Szcientológia-egyházak és a hozzájuk tartozó jótékonysági és oktatási intézmények nettó bevételének semekkora hányada nem szolgálja semmilyen magán- vagy nem jótékonysági jogi személy javát.

1993. október 8‑án tízezer szcientológus gyűlt össze a világ minden tájáról, hogy meghallgassa David Miscavige bejelentését a történelmi jelentőségű hírről: az Egyesült Államok kormánya éppen akkor teljes vallási elismerést nyújtott a Szcientológia egyházainak, miután megállapította, hogy „kizárólag vallási és jótékonysági célokra szerveződtek”.

Az IRS adómentességi határozatai szükségszerűen megállapították, hogy a Szcientológia egy vallás, miután az IRS gondosan megvizsgálta ezt a kérdést

Az Internal Revenue Code (adóhatósági szabályzat) 501(c)(3) bekezdése adómentességet biztosít a „vallásos, jótékonysági […] vagy oktatási” szervezeteknek. A szabályzat különleges szabályokat biztosít az 501(c)(3) vallási szervezeteknek – melyeket egyházként sorolnak be –, valamint más vallási szervezeteknek – úgynevezett szerves kisegítő szervezetek –, amelyek szorosan kapcsolódnak az egyházakhoz.

Az IRS egy „tények és körülmények”-próbát használ egy szervezet egyházi státusának megállapítására, melynek során a következő kritériumokat vizsgálja:

 1. Egyértelmű jogi létezés.
 2. Elismert hitvallás és vallásgyakorlat.
 3. Határozott és egyértelmű egyházi irányítás.
 4. Hivatalos kódex a tantételekről és a viselkedésről.
 5. Egyértelmű vallásos történet.
 6. Tagság, amely nem kapcsolódik semmilyen más egyházhoz vagy felekezethez.
 7. Felszentelt lelkészeket tömörítő szervezet.
 8. Felszentelt lelkészek kiválasztása előírt tanulmányok befejezése után.
 9. Saját szakirodalom.
 10. Megalapozott hely (vagy helyek) az áhítathoz.
 11. Rendszeres gyülekezések.
 12. Rendszeres vallásos szertartások.
 13. Vasárnapi iskola a fiatalok hitoktatása érdekében.
 14. Iskolák a lelkészei felkészítésére.
  Adóhatósági kézikönyv 7(10)69, Adómentes szervezetek vizsgálati útmutató kézikönyve, §321.3(3) (1982. ápr. 5.)

Az IRS továbbá fontolóra veszi, hogy fennáll‑e „[b]ármilyen más tény vagy körülmény, amely befolyással lehet a szervezet egyházi státus iránti kérelmére”. Ua., §321.3(3)(o).

A szabályzat úgy definiálja egy egyház szerves kisegítő szervezetét, mint olyan 501(c)(3)-szervezetet, amely kapcsolódik egy egyházhoz, és belső támogatást kap. Pü. szab. §1.6033‑2(h)(1). Egy jogi személy akkor kapcsolódik egy egyházhoz, amennyiben (i) az egyház csoportos adómentessége hatálya alá esik, vagy (ii) működtetését, felügyeletét vagy irányítását közvetlenül vagy közvetve az egyház látja el, vagy (iii) más idevonatkozó tények és körülmények azt mutatják, hogy fennáll ilyen kapcsolódás. Pü. szab. §1.6033‑2(h)(2). Egy szervezet belsőleg támogatott, kivéve ha (i) tagságot, árucikkeket vagy szolgáltatásokat kínál fel eladásra (nem csak alkalomszerűen) a nagyközönségnek, és támogatásának több mint felét a nagyközönségtől szerzi (ellentétben a tagokkal). Pü. szab. §1.6033‑2(h)(4).

Az IRS 1993‑as mentességi határozatai gyakorlatilag minden Szcientológia egyházi szervezetet, amely kérvényezte az IRS‑től az adómentesség elismerését, vagy egyházként, vagy egyházi szerves kisegítő szervezetként sorolnak be. Az egyházként besorolt jogi személyek többek között:

 • A Church of Scientology International (CSI, Nemzetközi Szcientológia Egyház), a Szcientológia Egyház hierarchiájának legmagasabb szintű egyházi testülete, amely egyházi iránymutatást biztosít a helyi egyházak számára világszerte.
 • A Scientology Missions International (SMI, Szcientológia Missziók Nemzetközi Szervezete), az egyházi testület, amely közvetlenül felelős a helyi missziók egyházi felügyeletéért világszerte.

A CSI és a SMI mentességi határozata ezeket a jogi személyeket konkrétan egyházként határozta meg a szabályzat 170(b)(1)(A)(i) bekezdése értelmében, és kifejezetten megjegyezte, hogy más egyházakhoz hasonlóan a 990‑es formanyomtatvány – Éves adómentes szervezetek információs jelentése – beküldése nem követelmény számukra. Továbbá, a CSI és a SMI csoportos mentességi határozatot is kapott, amely a mentességi határozatukat kiterjeszti az összes helyi Szcientológia-egyházra és -misszióra az Egyesült Államok területén, amelyek azonos módon működnek, mint a világ más országainak Szcientológia-egyházai és -missziói. Az egyház szellemi központja szintén külön adómentességi elismerést kapott, ahogy az egyház kiadói szervezetei is.

A Religious Technology Center (RTC, ’a vallási technológia központja’), a szervezet, amely a Szcientológia védjegyeinek tulajdonosa és a Szcientológia vallás védelmezője, külön elismerést kapott adómentes szervezetként, és megkapta a saját külön határozatát. Az International Association of Scientologists (IAS, Szcientológusok Nemzetközi Szövetsége), a Szcientológia vallás hivatalos tagsági szervezete is IRS-elismerést kapott adómentes szervezetként.

Az adómentességi kedvezményen túlmenően, az IRS határozata értelmében a Szcientológia híveinek minden hozzájárulása, amelyet az Egyesült Államok Szcientológia-egyházainak fizetnek vallási szolgáltatásokért, levonható a személyi jövedelemadóból a törvény által megengedett mértékben. A Szcientológia vallási szolgáltatásokért fizetett hozzájárulások levonhatóvá váltak az adóból ugyanolyan mértében – azonban nem nagyobb mértékben –, mint más vallások híveinek hozzájárulásai, amelyeket a vallási áhítatért és hasonló vallási szertartásokért fizetnek a saját vallásukban.

Az IRS a szabályzat szerint nem sorolhatta volna be egyházként a CSI és SMI szervezeteit, valamint azok alárendelt egyházait és misszióit, illetve az RTC‑t és a Szcientológia szellemi központját, hacsak nem állapította meg, hogy lényegében mind a tizennégy fent felsorolt egyházi kritériummal rendelkeznek. Lényegében az összes fenti kritérium kifejezetten megköveteli annak megállapítását, hogy a kérelmező Szcientológia egy vallás. Röviden, az IRS nem sorolhatta volna be a CSI, a SMI és a Szcientológia Egyház kötelékébe tartozó többi jelentkezőt a szabályzat értelmében egyházként, hacsak nem volt elégedett azzal, hogy a Szcientológia vallás.

Így az IRS elismerése a Szcientológia Egyház adómentes státusára vonatkozóan hivatalosan szentesíti a Szcientológia vallásos természetét, valamint a tényt, hogy a társadalom egészének javát szolgálja.

A Szcientológia Egyház az adómentességet egy olyan vizsgálatot követően kapta meg az IRS‑től, amely példa nélkül áll az adómentes szervezetek történetében

A Szcientológia Egyház az adómentességet egy olyan alapos és mélyreható vizsgálatot követően kapta meg az IRS‑től, amely példa nélkül áll az adómentes szervezetek történetében. Az IRS tisztviselői a Szcientológia egyházait a legtüzetesebb vizsgálatnak vetették alá, amellyel bármely szervezet valaha is szembenézett – beleértve működésük és pénzügyi nyilvántartásuk gondos ellenőrzését, valamint az egyházi hierarchia minden szintje irányelveinek és gyakorlatainak átfogó felülvizsgálatát, így a legfőbb menedzsmentét is.

Az IRS-felülvizsgálat több száz részletes kérdést szült, amelyek kimerítő megválaszolásához több ezer oldalnyi beszámolót és még sok ezer oldalnyi pénzügyi nyilvántartást bocsátott az egyház a rendelkezésükre. Hat csapat – melyek mindegyike négy–nyolc ügynökből állt – különböző időszakokban folyamatos felülvizsgálatot tartott, volt, hogy 10 héten át megállás nélkül. Az IRS ügynökei helyszíni könyvvizsgálatot folytattak a Church of Spiritual Technology (CST, Szellemi Technológia Egyháza) szervezetnél, amely a Szcientológia-írások archiválási projektjét felügyeli, hogy mindörökre megőrizze a Szcientológia-alapító L. Ron Hubbard műveit; valamint a Religious Technology Centernél is. A vizsgálata végére az IRS a Szcientológia vallásra vonatkozó több mint 1 millió oldalnyi információt ellenőrzött.

Az IRS kiterjedt vizsgálatnak vetette alá az egyház kompenzációs rendszerét

Az egyik alapvető követelmény ahhoz, hogy egy szervezet adómentességet kaphasson a szabályzat 501(c)(3) pontja szerint, az, hogy nettó bevételének semekkora hányada nem szolgálja semmilyen magánszemély javát. Az ilyen haszonszerzés elleni tilalom szigorúan vonatkozik egy szervezet „bennfenteseire”: egy szervezet bevételének semekkora hányada nem használható egyetlen olyan személy javára sem, akinek személyes érdekeltsége van a szervezetben, különösen ideértve a szervezet vezetőtestületi tagjait, igazgatóit, tisztségviselőit, alkalmazottait, tagjait és támogatóit. Ez a haszonszerzés elleni szabály abszolút.

Az IRS kiterjedt vizsgálatnak vetette alá az egyház kompenzációs rendszerét mind a munkatársak, mind a harmadik felek irányában, biztosítandó, hogy sem haszonszerzés, sem a haszonszerzés lehetősége nem áll fenn. Az IRS kezdő lépésként számos kérdést tett fel, hogy minden olyan egyént azonosítson, aki „pénzügyi felelősséggel bír a vagyoneltulajdonítás megakadályozásáért”, és akinek „a legvalószínűbben a javát szolgálná, ha a haszonszerzés valójában fennállna”. Az IRS kérdéseire válaszul az egyház hiánytalan leírással tájékoztatta az IRS‑t az egyházi menedzsmentstruktúrájáról, ideértve minden tervezett változást az elkövetkező öt évre, valamint az egyházi menedzsmentben és pénzügyben minden magas pozíciót betöltő egyén nevét. Az IRS rendelkezésére bocsátotta minden olyan egyén személyazonosságát is, akik jogosultak kinevezni az egyház legfőbb irányítóbizottságainak tagjait. Hiánytalan leírást adott az IRS‑nek a Sea Organization – az egyház vallási rendje – működéséről, valamint annak belső hierarchiájáról, és megnevezte a tíz legmagasabb pozíciót betöltő egyént.

Az IRS behatóan megvizsgálta a kompenzáció különféle formáit, a szóban forgó összegeket és értékeket, valamint meghatározásuk módjait. Válaszul az IRS kérdéseire, az egyház részletesen beszámolt a munkatársak kompenzációjának minden formájáról (akár adóköteles, akár nem), beleértve a fizetést és a nem pénzbeli juttatásokat, valamint arról, hogy ezt a kompenzációt jelentik‑e az IRS‑nek, és hogyan.

A kimerítő felülvizsgálatot követően az IRS határozata megállapította, hogy nem áll fenn haszonszerzés vagy művelet egyetlen személy saját javára sem.

Az IRS minden követ megmozgatott a Szcientológia Egyház vizsgálata során

Az IRS minden követ megmozgatott e jogi személyek könyvvizsgálata és pénzügyi nyilvántartásainak ellenőrzése során. Példának okáért, az 1993. október 1‑jei mentességi határozathoz vezető utolsó két év alatt a CSI kiterjedt információkkal látta el az adóhatóságot könyvelési rendszerének és pénzügyi nyilvántartásainak integritásáról. A CSI természetesen azzal kezdte, hogy összefoglalta az IRS által ebben a témában már felhalmozott részletes információt, valamint a könyvelési rendszer és feljegyzések általa addig elvégzett kiterjedt ellenőrzését. A CSI azután pontosan részletezte belső számvitelét és pénzügyi revíziós eljárásmódjait – a különféle eredeti bejegyzéseket, az egyeztetést a banki kimutatásokkal és a periodikus bevételi és kiadási összesítéseket az éves pénzügyi kimutatások formájában. A CSI ismételten azonosította az alapvető pénzügyi fékeket: minden pénz leszámlázása és bankba helyezése, kizárólag csekkel történő kifizetés, kifizetési bizonylatok és beszerzési igénylőlapok, valamint az átvétel, banki betét, kifizetés és könyvelés különféle fázisaiban működő személyzet szigorú elkülönítése.

Az IRS kérésére a CSI átadott példányokat minden vonatkozó pénzügyi és menedzsmentszabályzatból, mely végül egy egész sorozatot is magában foglalt a nyolcrészes Szervezeti ügyvezetői tanfolyamból, az egyházi menedzsmentet, így a pénzügyet is lefektető vonatkozó egyházi rendeleteket tartalmazó kötetekből. A CSI átadta az IRS‑nek a CSI, az RTC, a CST és huszonhat másik fő egyházi szervezet tízéves időszakra (1981–1990) vonatkozó belső, éves pénzügyi kimutatását.

A CSI továbbá bizonyos USA‑n kívüli egyházi szervezetek könyvvizsgáló cégek által kiállított pénzügyi kimutatásait is átadta.

Az IRS a Szcientológia Egyház szó szerint több százezer különálló tranzakciójának részleteit vizsgálta meg

A különféle Szcientológia-szervezetek kiterjedt vizsgálata során az IRS‑nek bőven volt alkalma arra, hogy részletesen áttekintse a Szcientológia-szervezetek közötti kifizetés minden fajtáját. Ezek között az átutalások között voltak az alacsonyabb szintű egyházak által a CSI‑nak fizetett összegek egyházi támogató szolgáltatásokért; befizetések, amelyeket bizonyos egyházak fizetnek az RTC‑nek, amikor haladó Szcientológia vallási szolgáltatásokat nyújtanak a gyülekezetüknek; átutalások a tartalékalapokba; befizetések a munkatársképzési szolgáltatásokért; bérleti és jelzáloghitel-törlesztések; kamattörlesztések; kölcsönök; befizetések a Szcientológia vallásos könyvek és a vallásos írások más formái után; adománygyűjtési jutalékok; munkatársi kompenzáció; valamint mindenféle kifizetések harmadik személyeknek – szállítóknak és szakembereknek. E folyamat során az IRS szó szerint több százezer különálló konkrét tranzakció részleteit vizsgálta meg.

Ezeket a külön vizsgálatokat felhasználva az IRS egy adott szervezet minden kiadását végig tudta követni a kedvezményezett szervezetbeli megfelelő bevételi számláig. Ezúton az IRS megerősítette, hogy az egyik Szcientológia-szervezet által egy másik Szcientológia-szervezetnek fizetett összegek valóban ahhoz a szervezethez mentek, és hogy a kifizetett összegeket ténylegesen a Szcientológia vallási céljaira fordították.

Ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeként az IRS arra a megállapításra jutott, hogy a Szcientológia-szervezetek által készített pénzügyi jelentések hiánytalanok, ellenőrizhetők, és pontosan tükrözik a mögöttük meghúzódó tranzakciókat. A konkrét kifizetési módszerekről szóló ilyen kiterjedt információk alapján, valamint annak alapján, hogy az összegeket pontosan tükrözték az egyház pénzügyi nyilvántartásai, az IRS megállapította, hogy az egyházi szervezetek közötti minden pénzátutalás megfelelt az adómentesség feltételeinek.

Az IRS korlátlan hozzáférést kapott az egyház hierarchiájának minden szintjéhez. Tehát vizsgálata nem korlátozódott az Egyesült Államok szervezeteire, hanem konkrétan magában foglalta Ausztráliától Kanadáig és Európától Dél‑Afrikáig terjedően ottani egyházi szervezetek pénzügyeit és működésük más vonatkozásait.

A projekt George H. W. Bush republikánus adminisztrációjának végén indult, és Bill Clinton demokrata adminisztrációja során folytatódott. Ebben az időszakban három egyén szolgált az IRS vezetőjeként. Mire az egyház megkapta az IRS adómentességi elismerést, a legnagyobb adminisztrációs dokumentációt állították össze, amely bármely adómentes szervezetről valaha is készült. Ezek az egyházak és képviselőik több száz óra kimerítő találkozóknak voltak kitéve, és az adómentes szervezeteket vizsgáló legmagasabb rangú tisztviselők foglalkoztak velük az IRS országos irodájában.

Végül az IRS egy ilyen alapos vizsgálat egyetlen lehetséges következtetésére jutott: a Szcientológia egyházait és a hozzájuk tartozó szervezeteket kizárólag jótékony és vallási célokból alapították és működtetik.

Így 1993. október 1‑jén az Egyesült Államok adóhatósága, az Internal Revenue Service határozatot adott ki, amelyben több mint 150 Szcientológia-egyházat, -missziót, társadalmireform-szervezetet és más jogi személyeket adómentességi státussal ruházott fel, mivel ezek kizárólag vallási és jótékonysági céllal működnek. Az IRS vallási elismerése mindenre kiterjedő és feltétel nélküli volt.

A Szcientológia Egyházat adómentes szervezetként elismerő IRS-határozathoz vezető körülmények közérdekű nyilvános információk

Az adóhatósági szabályzat 6104‑es bekezdése alapján egy sikeres jövedelemadó-mentességi kérelem és a kapcsolódó feljegyzések közérdekű iratok, és nyilvánosan megtekinthetők az Internal Revenue Service megfelelő irodájában.

Az adómentességi kérelmek, a kérelmeket alátámasztó papírok, valamint az IRS által kiadott dokumentumok a CSI, SMI és a többi olyan Szcientológia egyházi szervezet kérelmére vonatkozóan, amelyeket az IRS adómentesnek ismert el 1993‑ban, elérhetők nyilvános megtekintésre az IRS washingtoni országos hivatalának olvasószobájában a szabályzat 6104(a) bekezdésének megfelelően, a mentességi határozatok 1993. október 1‑jei kibocsátásától kezdődően.

A Szcientológia Egyház adómentességére vonatkozó 1993‑as határozat anyagai – 4,25 folyómétert kitevő okiratok, amelyek a legnagyobb adminisztrációs dokumentációt képviselik, amit bármely mentességet kérelmezőről összeállítottak – elérhetők az IRS országos hivatalában. A nagyközönségből bárki megvizsgálhatja ezen okiratokat, és saját maga láthatja, hogy a Szcientológia-egyházak miért minősülnek kizárólag vallási célokat szolgáló adómentes jótékonysági szervezeteknek.

A Szcientológia Egyház mentességi határozatában együttműködő IRS-munkatársak

Amikor az IRS elismerte a Szcientológiát, hatalmas csapást szenvedtek el azok, akik oly sok évtizeden át fenntartották a támadásokat az egyház ellen. Néhány tisztviselő bizonyos más országokban és mások, akik diszkriminálni akarták a vallást és annak tagjait, megkísérelték semmibe venni ezt a mérföldkő jelentőségű vallási elismerést, és hamis állításokat terjesztettek, miszerint az IRS‑t, a világ egyik legrettegettebb és leghatalmasabb kormányzati szervét, valahogy belekényszerítették abba, hogy a Szcientológia Egyháznak adómentességet adjon.

Ezek az állítások hamisak. Semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy bármely IRS-tisztviselő, akinek köze volt a Szcientológia Egyház mentességének 1993‑as határozatához, a Szcientológia Egyház által vagy megbízásából célpontja lett volna méltánytalan kommunikációknak, amelyek a mentesség elbírálásával kapcsolatban zaklatták vagy megfélemlítették volna. Sőt, bárminemű ilyen állítás nevetséges, amikor figyelembe vesszük a mentesség elbírálási eljárásának hosszát (több mint két és fél év) és az IRS érintett munkatársainak számát, magas pozícióját és makulátlan hírnevét.

Nem voltak beadott vagy fenntartott peres ügyek, amelyek nem helyénvaló módon befolyásolták volna az IRS adminisztratív lépéseit a Szcientológia Egyház adómentességi kérelmeinek elbírálásában

Hasonlóképpen hamisak azok a vádak, miszerint az egyház jogi lépéseket foganatosított, hogy az IRS‑t nem helyénvaló módon kényszerítse az adómentesség megítélésére. Noha jelentős mennyiségű per volt folyamatban, amikor az IRS kiadta az egyház mentességi határozatait 1993‑ban, ezek egyike sem volt megtévesztő, vagy az IRS‑t zaklató céllal indított. Volt néhány, az IRS‑től kártérítést követelő magánkereset, amelyben az IRS‑t az adótörvények végrehajtása során elkövetett törvénytelen tevékenységekkel vádolták, azonban a legtöbb per a) az információszabadsági törvény alapján követelt adatokat az IRS‑től a Szcientológiáról vagy egyéni tagjairól vezetett aktáiból (megkönnyítendő a hamis információk azonosítását és korrekcióját), vagy b) egyéni jövedelemadó-per volt, amelynek tárgya a Szcientológia híveinek a Szcientológia vallásos szolgáltatásaihoz fizetett jótékonysági hozzájárulásának adóból való levonhatósága volt. E perek mindegyike megoldódott a mentességi határozatokat eredményező eljárás keretében.

A vonatkozó polgári eljárási szabályok (Polgári eljárások szövetségi szabályzata, 11. szabály) és szövetségi törvények (28 U.S.C. §1927) egyaránt tartalmaznak rendelkezéseket, miszerint a pereskedő felek és/vagy az ügyvédjeik büntethetőek, amennyiben alaptalan, érdemtelen és/vagy könnyelmű álláspontot foglalnak el. A Szcientológia Egyház vagy hívei és az IRS vagy más kormányzati szerv közötti, az 1993‑as megállapodásos rendezés előtt ítélethozatalt látott perek egyike sem rótt ilyen kártérítést az egyház panaszosi minőségben pereskedő egyetlen szervezetére vagy hívére sem. Éppen ellenkezőleg, a Szcientológia-egyházak az ítélethozatalra került perek többségében győztek, számos fontos precedenst állítva fel, különösen a információszabadsági törvény alkalmazásának tekintetében. Mi több, az egyház egyik szervezetének az ügyvédi díjakat és a perköltségeket is megítélték az IRS ellen a szabályzat 7430. cikke értelmében, minthogy a bíróság megállapítása szerint az IRS eljárásának nem volt meggyőző alapja. Lásd Egyesült Államok kontra Szcientológia Egyház Boston 1993 U.S. Dist. LEXIS 3895; 93‑1 U.S. Tax Cas. (CCH) P50,220; 71 A.F.T.R.2d (RIA) 1485 (D. Mass. 1993)

Alaptalan az az állítás, miszerint bármely per az IRS ellen az egyház szervezetei vagy hívei által azzal a nem helyénvaló céllal lett beadva és/vagy fenntartva, hogy az IRS‑t kényszerítse a mentesség megadására olyan kérelmeknél, amelyek érdemük szerint nem feleltek meg ennek. Valójában a Nemzetközi Szcientológia Egyház elérte abbéli célját, hogy lényegében az összes folyamatban lévő pert rendezte az IRS‑szel kötött megállapodással. Ez a megállapodás magában foglalt információszabadsági rendelkezéseket, amelyek alapján az IRS nemcsak átadta a kért információkat, de abba is beleegyezett, hogy értesíti a különféle külföldi kormányokat és hivatalokat az IRS által a Szcientológia Egyházról korábban feléjük kommunikált hamis információkról.

Az IRS nem adhatta és nem adta volna ki a mentességet elismerő határozatokat, amennyiben úgy vélte volna, hogy a Szcientológia nem közhasznú, és nem a köz javát szolgálja

Az IRS adómentességi határozata teljes mértékben összhangban volt az Adóhatósági szabályzattal és az Egyesült Államok Alkotmányával. Az IRS nem adhatta és nem adta volna ki a mentességet elismerő határozatokat, amennyiben úgy vélte volna, hogy a Szcientológia nem közhasznú, nem a köz javát szolgálja, vagy közrendsértő.

A szabályzat 501(c)(3) bekezdése értelmében a mentesség felállításához egy szervezetnek bizonyítania kell a következőket:

 1. Kizárólag a meghatározott adómentes célok közül egy vagy több érdekében szerveződött.
 2. Kizárólag a meghatározott adómentes célok közül egy vagy több érdekében működik.
 3. Bevételének semmilyen része nem szolgál semmilyen magán- vagy jogi személy hasznára.
 4. Nem folytat propagandát a törvényhozást illetően, leszámítva tevékenységének mellékes részeként.
 5. Tevékenysége egyetlen részén keresztül sem vesz részt semmilyen közhivatali tisztség megszerzésére irányuló kampányban.
 6. Céljai és tevékenységei nem sérthetik az alapvető közérdeket.

E tényezők megállapításához és így az IRS általi kedvező mentességi elbíráláshoz egy szervezetnek a meghatározott formanyomtatványon az IRS‑hez kell folyamodnia, meg kell adnia az összes szükséges információt a kérelem részeként, és meg kell válaszolnia az IRS minden esetleges kérdését a kérvényével kapcsolatban. (Adóhatósági eljárásmód 90‑27.) Az 1993‑as IRS mentességi határozatok a Nemzetközi Szcientológia Egyház (CSI), a Szcientológia Missziók Nemzetközi Szervezete (SMI) és a többi Szcientológia-szervezet esetében az előírt eljárást követték.

Az IRS konkrétan megvizsgálta az egyház adománygyűjtő gyakorlatainak részleteit mind a térítői tevékenysége, mind a szolgáltatásaihoz való hozzájárulásokra vonatkozó irányelvek tekintetében. Az IRS megerősítette, hogy nem hozott volna kedvező határozatokat, amennyiben úgy találta volna, hogy (i) az egyház nem megengedhető módon magánérdekeket szolgált; (ii) hogy jelentős, mentességet nem élvező célja volt; vagy (iii) illegális tevékenységeket folytatott, vagy alapvető közérdeket sértett.

Továbbá az illegális tevékenységre vonatkozó, aposztaták és mások által megfogalmazott hamis vádakat, amelyekre az IRS korábban támaszkodott a Szcientológia-egyházakkal és híveikkel szembeni lépések foganatosításában, az adóhatóság részletes vizsgálatnak vetett alá, és mint igaztalan vádakat elvetette őket, mielőtt a Szcientológia-egyházakat elismerte volna a köz javát szolgáló vallásos jótékonysági szervezetekként.

A Szcientológia Egyház adómentességet kap az IRS‑től: az évtizedes konfliktus vége

Az IRS elismerése nemcsak a Szcientológia-egyházak és az adóhatóság közötti évtizedes konfliktusnak vetett véget, de egyben a Szcientológia vallásos természetének és a társadalom egészét érintő hasznának hivatalos elismerése is. A Szcientológia-egyházakat az Egyesült Államok kormánya szövetségi, állami és helyi szinten teljes mértékben elismerte adómentes vallási szervezetekként, és pontosan ugyanolyan bánásmódban részesülnek, mint bármilyen más vallás szervezetei.

A Szcientológia-egyházak erőfeszítései az USA összes állampolgárának előnyét szolgáló reformokhoz járultak hozzá. Az „Adófizetői jogok törvénye”, mely most a valóságban létező törvény, nem kis részben annak köszönhető, hogy a Szcientológia egyházai és hívei kitartottak, leleplezték az IRS széles körű túlkapásait, és követelték a jövőbeli visszaélések megelőzését. Annak köszönhetően, hogy éltek az információszabadsági törvénnyel, napvilágra kerültek az adóhivatal kötelességmulasztásai és számítógépes hibái, amelyek 1 milliárd dollár értékű helytelenül kivetett adót eredményezhettek volna. A jövedelemadó reformját kezdeményező számos kongresszusi intézkedés nem kis mértékben a szcientológusok újító tevékenységére vezethető vissza.

A legfontosabb azonban az, hogy 1993 óta a Szcientológia egyházai az IRS mentességi határozatainak helytállóságát folyamatosan bizonyítják a kiterjedt jótékonysági és közösségsegítő programjaikkal, amelyeket példátlan mértékben támogatnak, hogy általuk jobbítsák a társadalmat, visszafordítsák a társadalmi hanyatlást, megoldják a drogfüggőséget, oktassák a fiatalokat és a nagyközönséget az emberi jogaikról, terjesszék a vallásos meggyőződéstől független erkölcsi kódexet, amelyet L. Ron Hubbard írt, küzdjenek az írástudatlanság ellen, segítséget nyújtsanak a katasztrófáknál, visszaszorítsák a visszaéléseket a mentális egészség területén, jobbítsanak a környékükön, javítsák az oktatási módszereket, és más jótékonysági tevékenységeket végezzenek.

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE