VII. A MAHDI MEGJELENÉSE – A SZCIENTOLÓGIA CÉLJAIVAL VALÓ KAPCSOLATA

Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabatabai a következőket írta a Mahdiról:

Ezért belülről fakadó szükségesség és elhatározás okán eljön majd a nap, amikor az emberi társadalomban igazság lesz mindenütt, és amikor mindenki békében és nyugalomban él, amikor az emberi lények erénye és tökéletessége maradéktalan lesz. Egy ilyen állapot megteremtése emberi kezek által következik majd be, de isteni segítséggel. És egy ilyen társadalom vezetőjét, aki az ember megmentője lesz, a hadísz nyelvén úgy hívják, hogy a Mahdi.

A világot uraló különböző vallásokban, amilyen például a hinduizmus, a buddhizmus, a judaizmus, a kereszténység, a zoroasztrizmus és az iszlám, utalások találhatók egy bizonyos személyre, aki eljön majd mint az emberiség megmentője. Ezek a vallások általában véve örömhírnek tartják az eljövetelét, bár természetesen vannak bizonyos eltérések a részleteket illetően, amelyeket a tanítások alapos összehasonlítása során észre lehet venni. A Szent Próféta hadísza, amelyet illetően minden muszlim egyetért: „A Mahdi az én sarjamból való”, ugyanerre az igazságra utal.

L. Ron Hubbard azt írta: „A Szcientológia célja: képessé tenni az egyént arra, hogy a saját megítélése szerint – és a társaival – jobb életet éljen, és hogy jobb játszmát játsszon.”

1965-ben L. Ron Hubbard megírta A Szcientológia céljait:

Egy olyan civilizáció, ahol nincs őrültség, ahol nincsenek bűnözők, és nincs háború; ahol a tehetség virágozhat, a tisztességes lények jogai megadatnak, és ahol az Ember szabadon szárnyalhat egyre magasabbra – ezek a Szcientológia céljai.

E célok, melyeket először 1950-ben tártunk egy enturbulált világ elé, teljesen elérhetőek a technológiánkkal.

Mivel a Szcientológia természeténél fogva politikamentes, szívesen lát bárkit, bármilyen valláshoz, fajhoz vagy nemzethez tartozzék is.

Nem forradalmat akarunk. Mindössze az egyén és a társadalom magasabb létállapotait célzó fejlődést szorgalmazzuk.

Elérjük a céljainkat.

Az önmagával, az elméjével és az univerzummal kapcsolatos tudatlanság végtelen évezredei után áttörést hoztunk az Embernek.

Felülmúltuk az Ember korábbi egyéb erőfeszítéseit.

Az elmúlt ötvenezer év gondolkodóinak együttes igazságai, amelyeket az Emberrel kapcsolatos új felfedezések kristályosítottak ki és erősítettek meg, tették lehetővé ezt a sikert.

Szívesen látunk a Szcientológiában. Csak annyit várunk el tőled, hogy segíts céljaink elérésében, és abban, hogy másoknak segítsünk. És elvárjuk, hogy neked is segítsenek.

A Szcientológia ma a legfontosabb mozgalom a Földön.

Ebben a viharos világban nem könnyű a munkánk. Elvégre, ha könnyű lenne, nem kellene csinálnunk.

Tiszteljük az Embert, és hisszük, hogy méltó a segítségre. Tisztelünk téged is, és hisszük, hogy te is tudsz segíteni.

A Szcientológia senkinek nem tartozik segítséggel. Semmi olyat nem tettünk, ami miatt bárkit is ki kellene engesztelnünk. Ha tettünk volna, most nem látnánk elég tisztán ahhoz, hogy csináljuk, amit csinálunk.

Az ember bizalmatlanul fogad minden felkínált segítséget. Gyakran árulták már el, és gyakran rendítették meg a bizalmát. Túl sokszor esett meg, hogy megbízott másokban, és elárulták. Hibázhatunk, mivel törött szalmaszálakból építünk fel egy világot. De amíg közénk tartozol, soha nem fogunk visszaélni a belénk vetett hiteddel.

A Szcientológia felett soha nem nyugszik le a nap.

És kívánom, hogy egy szebb holnap virradjon rád, szeretteidre és az Emberre.

A céljaink egyszerűek, még ha nagyok is.

És sikeresek leszünk, és sikeresek vagyunk, ahányszor csak a Föld ismét fordul egyet a tengelye körül.

Elfogadjuk a segítséged.

A mi segítségünk pedig a tiéd.

A Szcientológia jövőjét illetően Hubbard a következőket írta:

A Szcientológiával az Ember képes megakadályozni az elmebajt, a bűnözést és a háborút.

...a Földön az elsődleges versenyfutás már nem az egyik nemzet és a másik nemzet között zajlik. Az egyetlen versenyfutás, amely ebben a pillanatban számít, a Szcientológia és az atombomba között zajlik. Az Ember jövője – ahogy az jól ismert szaktekintélyektől már elhangzott – könnyen azon múlhat, hogy melyik győz.

L. Ron Hubbard sohasem tett úgy, mintha más lenne, mint csupán ember. De ha munkássága meghozza a várt eredményeket, akkor beteljesítené a Mahdiról szóló próféciákat. Ami a többi vallást illeti, a buddhizmus a Maitréja visszatérésére hivatkozik. Ez a prófécia egy olyan ember visszatérését hirdeti, aki befejezi majd Buddha munkáját. A Maitréja visszatérését a páli írásokban úgy 2500 évvel Buddha halála utánra tették. Körülbelül ez volt az az év, amikor a Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya című könyv 1950-ben megjelent. Pár évre rá L. Ron Hubbard megírta Ázsia himnusza című versét, amelynek nyitósorában feltette a kérdést: „Én vagyok Maitréja?” Azóta a Szcientológia mozgalom világszinten 8 millió fősre duzzadt, és folyamatosan egyre nő. Iskolákat, drogrehabilitációs programokat, bűnözői rehabilitációs programokat és az elmebaj okainak felszámolását célul kitűző világszintű bizottságokat létesített. Ezenkívül rendületlenül emeli azok képességi, tudatossági és intelligenciaszintjét, akik vállalkoznak arra, hogy megbirkóznak a Hubbard által számukra kitűzött kihívással.

Amióta 1986-ban Hubbard elhagyta testét, ő és a Szcientológia-szervezetek szó szerint ezer és ezer nyilatkozatban, díjban és elismerésben részesültek mind kormányoktól, mind szervezetektől, mind pedig magánszemélyektől a világ minden részéről.

Következtetés
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE