VI. A SZCIENTOLÓGIA GYAKORLATAI

A Korán nem csupán meggyőződésről és hitről szól. Van gyakorlat is, amely hasonlónak tekinthető a Szcientológiához, mivel a jobb élet elérésére helyezi a hangsúlyt. Nyilvánvalóan az egyes egyházaknak megvannak a saját szertartásaik, amelyek nem feltétlenül egyeznek meg, hiszen a Szcientológia vallás értelemszerűen nem az iszlám vallás. Ám mindkét filozófiának vannak hitelvei és művei, amelyek arra szolgálnak, hogy segítsenek az embereknek a saját egyházukon, illetve mecsetükön kívül jobb életet élni. Idetartoznak az erkölcsi és etikai viselkedési kódexek, amelyeknek a tagok hasznát vehetik, ha követik. Mindkettőnek megvannak a saját igazságszolgáltatási kódexei.

Az erkölcsi kódexben hasonlít például az, hogy az iszlámban ott van az alkohol elhagyásának gyakorlata, a Szcientológiában pedig L. Ron Hubbard a következőt írta az alkoholról Az út a boldogsághoz-ban: „Azok, akik alkoholt fogyasztanak, nem éberek. Az alkohol még akkor is rontja a reagálóképességüket, ha számukra úgy tűnik, hogy éberebbek tőle. Az alkoholnak van némi gyógyhatása. De ezt nagyon túl lehet becsülni. Ne hagyd, hogy bárki, aki előzőleg ivott, autóval vagy repülőn vigyen téged. Az ivás többféle módon követelhet életeket. Egy kevés italnak is nagy hatása van; ne hagyd, hogy a túl sok alkohol boldogtalansághoz vagy halálhoz vezessen. Tartsd vissza az embereket a túlzott ivástól.” Természetesen ez a két nézet az alkoholról nem teljesen egyezik, de sok szcientológus nem iszik alkoholt, és egészen otthon érezné magát a muszlim alkoholmentes környezetben.

Ez csak példa egy olyan életbeli szabályra, amelyben mindkét vallás bizonyos fokig hasonló nézeteket vall, és amelyet betart, hogy javítson embertársai túlélésén. Ebből a szempontból összeférnek egymással.

Viszont a Szcientológia fő gyakorlata az auditálás, amely arra szolgál, hogy feljuttassa az egyént a Clear és az OT szellemi állapotba. Természetesen nincsenek arra vonatkozó írásos állítások a Szcientológiában, hogy az ember ténylegesen kapcsolatba tudna lépni a ghaib állapottal, ahol a Zamam imám létezik. Az iszlámban ahhoz, hogy valaki ilyen szellemi szintet érjen el, böjtölnie és imádkoznia kell, de ezt az állapot a szcientológusok nem tekintik azonosnak a Clear és az OT állapottal.

A Clear és az azon felüli OT állapot auditálás által érhető el. Az auditálás az a gyakorlat, amely során egy képzett szakember segítségével, akit auditornak hívnak (jelentése: az, aki meghallgat, a latin audire = „hallgatni” szóból), a Szcientológia foglalkozik a tényleges szellemi lénnyel, vagy ahogy saját nevezéktanában hívják, a thetánnal. A személy, aki a thetán, az auditor segítségével, aki éveken át tartó kitartó tanulás és jártassága révén képes behatárolni a személy emlékezetében azokat a pillanatokat, amikor szellemi lényként kisebbítette magát, csökkentette a képességét és az érzékelését, és ezáltal képes visszafordítani a létezés úgynevezett ereszkedő spirálját. Kezdetben azt fedezhetjük fel, hogy nagy része annak, ami csökkentette a szellemi lény (avagy thetán) képességeit, el van zárva az emlékezet elől, és elveszettnek tűnik. Ez a helyzet az emberek többségénél. Ám az auditor segítségével az illető, aki auditálást kap, hamarosan képessé válik a múltja feltárására, illetve a máskülönben elveszett emlékek és szellemi képességek visszanyerésére, ezzel elindulva felfelé a Teljes Szabadság felé vezető Hídon. Ez a Híd grafikusan is megjelenik a tudatossági és osztályozási táblaként, amely ábrázolja az egyén útját a teljes OT (Operatív Thetán, azaz működő thetán) eléréséhez, és mutatja a személy viszonylagos pozícióját is, ahogy halad ezen a jobb képességek felé vezető spirituális úton. Thetánként egy lény képes visszanyerni máskülönben elveszett tudatosságait, érzékeléseit és képességeit. A Teljes Szabadság felé vezető Híd egyes lépéseinél pontosan meg van jelölve, hogy azon a szinten milyen képesség visszatérésére lehet számítani. Az ezen a Hídon való felfelé haladás eredményei előre ismertek, és teljesen megjósolhatók.

A szerző véleménye szerint ezzel a megnövekedett érzékeléssel és tudatossággal várhatóan elérhető lehet a Zamam imám állapot. Mindkét vallás tanulmányozása után a szerző arra számít, hogy a Zamam imám közvetlenül elérhető Szcientológia-auditáláson keresztül.

VII. A Mahdi megjelenése – a Szcientológia céljaival való kapcsolata
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE