Hogyan maradj egészséges | Eszköztár a megelőzéshez

IV. AHLUL‑BAIT – AZ ISZLÁM ÉS A SZCIENTOLÓGIA KÖZÖTTI KAPCSOLAT FELTÁRÁSA

Az Ahlul-Bait ismerete segít megérteni az iszlám és a Szcientológia összeegyeztethetőségét és összhangját. A kiejtés miatt a kifejezést úgy írjuk, hogy Ahlul-Bait, de ez valójában: Ahl al-Bait. Ahl azt jelenti: család, al-Bait pedig azt jelenti: Isten háza. Ebből következően az Ahlul-Bait azt jelenti: Isten házának családja, bár általában úgy tartják, hogy azt jelenti: „a Próféta házának családja”.

Ahogy a Korán bátorítja a muszlimokat annak elfogadására, hogy a korábbi próféciák és tudás valójában az iszlám gondolkodás részei, és helyük van az iszlám tanulmányozása során, bizonyos fokig a Szcientológia is ezt teszi. Ezzel összhangban L. Ron Hubbard azt írja: „A Szcientológiában található jelenségek felfedezésekből származnak, és közösek minden emberben és minden életformában.” A Szcientológia céljainak leírásakor azt is kifejtette: „Az elmúlt ötvenezer év gondolkodóinak együttes igazságai, amelyeket az Emberrel kapcsolatos új felfedezések kristályosítottak ki és erősítettek meg, tették lehetővé ezt a sikert.” Nyilvánvaló, hogy mind az iszlám, mind a Szcientológia tanításai azon a megértésen alapulnak, hogy filozófiájuk és tudományuk (mindkét vallás azt vallja, hogy van filozófiájuk és tudományuk is, mert a szó legteljesebb és legátfogóbb értelmében vallások, és mind filozófiájuk, mind tudományuk demonstrálható) nem csupán a saját követőikre terjed ki, hanem az élet minden megnyilvánulására, illetve az univerzumon belüli és azon túli kölcsönhatásaira is vonatkozik. Ebből a nézőpontból mindkét vallás úgy tartja magáról, hogy rendelkezik azzal a megértéssel, hogy az emberiség családjának része, és hogy az emberiség olyasvalami, amit az életre és az univerzumra vonatkozó saját tudásán keresztül segíteni kell.

Ebből a nézőpontból mindkét vallás úgy tartja magáról, hogy rendelkezik azzal a megértéssel, hogy az emberiség családjának része, és hogy az emberiség olyasvalami, amit az életre és az univerzumra vonatkozó saját tudásán keresztül segíteni kell.

Az egyik legalapvetőbb vonása mind a Szcientológia, mind az iszlám vallásnak, hogy mindkettő abban hisz, hogy az ember alapvetően jó. Ez nagyon eltér a kereszténységtől, amely feltételezi, hogy az embernek része az eredendő bűn. Egy ilyen alapvető megértésbeli egyezőség láttán ez a szerző meglepődne, ha a Szcientológia és az iszlám vallás tagjai nem tudnának megértést kialakítani egymás között.

V. A Szcientológia és a Zamam imám
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE