III. AZ EMBER RÉSZEI A SZCIENTOLÓGIA ÉS AZ ISZLÁM FILOZÓFIÁK SZEMSZÖGÉBŐL

Mind az iszlám, mind a Szcientológia filozófia egyetért, hogy az ember szellemből, lélekből és testből áll.

Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabatabai magyarázta el legjobban az iszlám állásfoglalását:

Azok, akik valamilyen szinten járatosak az iszlám tudományokban, tudják, hogy a Szent Könyv tanításaiban és a próféták tradícióiban sok utalás van a szellemre és a testre, illetve a lélekre és a testre. Bár viszonylag egyszerű felfogni a testet és a testi dolgokat, avagy azt, amit az érzékszerveinken keresztül megismerünk, a szellemet és a lelket felfogni nehéz és összetett dolog.

Az intellektuális eszmecserékre hajlamos emberek, például a teológusok és a filozófusok – akár síiták, akár szunniták –, eltérő nézetekkel álltak elő a szellem (ruh) realitását illetően. Mégis valamilyen mértékben bizonyos, hogy az iszlám a szellemet és a testet két egymással ellentétes realitásnak tartja. A test a halál során elveszti az élethez kapcsolódó tulajdonságait, és fokozatosan lebomlik, de ez nem igaz a szellemre. Sőt az élet, eredetét és elvét tekintve, a szellemhez tartozik. Amikor a szellem hozzákapcsolódik a testhez, a test is életet kap tőle, és amikor a szellem elválik a testtől, és elvágja összeköttetését a testtel – ezt nevezzük halálnak –, a test nem működik tovább, a szellem viszont tovább él.

Hubbard a Szcientológia: A gondolkodás alapjai című könyvben a következőképpen írja le az ember részeit:

Az ember mint egyén három részre osztható.

Az első ezek közül a szellem, és ezt a Szcientológiában úgy nevezzük, hogy THETÁN.

A második rész az ELME.

A harmadik rész a TEST.

Így folytatja:

Az Embernek ez a három része – a thetán, az elme és a test – mind más-más tárgykör, de jelentősen és folyamatosan befolyásolják egymást. Hármuk közül a thetán a legmagasabb rendű dolog. Mert a thetán nélkül nem lenne elme, illetve a testben nem lenne élet. Míg a thetánban test vagy elme nélkül is van elevenség és élet.

A thetán maga a személy. Ön ÖNMAGA, benne egy testben.

A Szcientológia nézőpontjából a thetán tovább él a halál után, mivel a thetán halhatatlan. Látható, hogy ez meglehetősen összhangban van azzal, ahogy az iszlám tekint a szellemre.

A Szcientológia részterülete a Dianetika. Először úgy került bemutatásra, mint az elme tudománya, de később, ahogy a terület egyre fejlődött, újradefiniálták mint annak tudománya, „amit a szellem tesz a testtel”. A Szcientológiát hasonlóképpen újradefiniálták mint „a szellem tanulmányozása és kezelése önmagával, univerzumokkal és más életformákkal való viszonyában”.

A Szcientológia nézőpontjából a thetán tovább él a halál után, mivel a thetán halhatatlan. Látható, hogy ez meglehetősen összhangban van azzal, ahogy az iszlám tekint a szellemre.

Az alábbi kijelentéssel Hubbard tovább erősítette a hasonlóságokat: „A tanulmányok előrehaladtával azonban egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az élet legmagasabb rendű tevékenysége a thetán tevékenysége, és hogy szellem hiányában nem létezik további élet.”

Mindenki számára világosan látható tehát, hogy a szellem, a lélek és a test, továbbá az élet és a halál jelentős hasonlóságot mutatnak az iszlám és a Szcientológia filozófiában.

IV. Ahlul‑Bait – Az iszlám és a Szcientológia közötti kapcsolat feltárása
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE