VIII. A Szcientológia Dél-Afrikában

Dél-Afrikában az 1970-es évek kezdetén az apartheid kormány megpróbálta megtagadni a vallási státust a Szcientológia Egyháztól. A kormányzati vizsgálóbizottság úgy érvelt, hogy a Szcientológiát azért nem kellene elismerni „igazi egyházként”, mert állítólag nem prédikálja a Bibliát mint Isten szavát; nem hirdet „megfelelő hitelveket” a bűnről és a megváltásról; és nem jelenti ki, hogy Krisztus az emberiség egyetlen megváltója. Bár ez a vizsgálóbizottság úgy döntött, hogy nem javasolja a Szcientológia betiltását, mindamellett úgy találta, hogy a Szcientológia Egyházból hiányzik az a „szentség”, amely szükséges ahhoz, hogy Dél-Afrikában egyháznak vagy vallásnak minősüljön.34

A dolog iróniája, hogy ez a hivatalos bizottság egy olyan vallási mozgalom törvényes elismerését utasította vissza, amely felajánlotta a támogatását Dél-Afrikának. Ahogy a Szcientológia Egyház a bizottságnak adott válaszában megjegyezte, az egyház és alapítója „aktívan kiállt Dél-Afrika ügye mellett”.35 Bár a Szcientológia Egyház elvileg politikamentes vallás volt, egy olyan egyház, amely nyitva áll bármilyen politikai meggyőződésű vagy elkötelezettségű ember előtt, L. Ron Hubbard határozottan kijelentette, hogy támogatja Dél-Afrikát a nemzetközi kommunizmussal vívott harcában. „Valószínűleg Dél-Afrika az egyetlen nemzet a Földön, amelynek megvan az eltökéltsége a felforgatás elleni igazi harcra” – írta Hubbard 1961-ben. Katonai megoldás helyett azonban Hubbard a Szcientológia Egyház vallási technológiáját ajánlotta fel. „A trend megfordításához – tanácsolta – E-métereket használjunk, ne fegyvereket.”36

Miután az 1960-as évek elején megjárta Dél-Afrikát, kifejezett érdeklődés ébredt benne az ország és népe iránt. Ahogy a Szcientológia Egyház standard referenciaműve megjegyzi: „Az 1960-as évek elején tett dél-afrikai látogatását követően nagyarányú társadalmi zavargásokat és a fekete és fehér közösségek súlyos elkülönülését jósolta. Hogy megelőzze a bekövetkező szerencsétlenséget, intézkedéseket ajánlott, és olyan technológiát biztosított, amely lehetővé teszi az ország hatalmas fekete népességének, hogy írástudóvá váljon.”37 A Szcientológia 1975-ös törvényi elismerésével egy időben az egyház létrehozta a Nemzetközi Alkalmazott Oktatástan programhoz kapcsolódó „Education Alive” programot, hogy a tanulási technikákat elérhetővé tegye Dél-Afrikában. A Szcientológia Egyház szerint „Dél-Afrikában ezek a programok jóval több mint kétmillió hátrányos helyzetű fekete afrikainak segítettek javítani a tanulási képességét, jóval azelőtt, hogy az apartheid falai leomlottak volna, vagy akár a világ felfigyelt volna rá”.38

Az egyház végig az apartheid során tevékenyen kampányolt az emberi jogi visszaélések ellen az elkülönített fejlődés, a bantu oktatás és a mentális egészségügy területén. Az egyház szerint a pszichiátria az apartheid érdekeit szolgálta a faji szétválasztás igazolásával és a fekete dél-afrikaiak faji elnyomásának megerősítésével.

Az egyház végig az apartheid során tevékenyen kampányolt az emberi jogi visszaélések ellen az elkülönített fejlődés, a bantu oktatás és a mentális egészségügy területén. Az egyház szerint a pszichiátria az apartheid érdekeit szolgálta a faji szétválasztás igazolásával és a fekete dél-afrikaiak faji elnyomásának megerősítésével. Az egyház küzdött azért, hogy azonosítsa és felfedje a fekete páciensekkel szembeni embertelen bánásmódot a pszichiátriai kórházakban. Bár ez a kampány az egyházat konfliktusba sodorta az apartheid kormánnyal, a dél-afrikai mentális egészségügyi szakmán belüli rasszizmussal kapcsolatos aggodalmai visszhangra találtak az Egészségügyi Világszervezetben, amely 1977-ben így nyilatkozott: „Dél-Afrikában az egészségügy egyetlen más területén sem lehet olyan pontosan megfigyelni a személy rasszizmusból fakadó megvetését, mint a pszichiátriában.”39 Az egyház pszichiátriával való szembenállása a hitvallásából ered, amely megerősíti a mentális egészség és gyógyítás vallási alapjait. Mindazonáltal dél-afrikai összefüggésben ez a szembenállás kimondottan az endemikus rasszizmussal kapcsolatos volt, amely mintha áthatotta volna a pszichiátriát az apartheid alatt.

E vallási és pedagógiai kezdeményezéseken keresztül a Szcientológia Egyház megteremtette a helyét Dél-Afrika vallásai között. Az utóbbi években az egyház aktív résztvevője volt a Vallás és Béke Világkonferencia dél-afrikai tagozatának.40 A dél-afrikai vallási szervezetek jogait és kötelességeit tartalmazó megállapodás felvázolásában a Vallás és Béke Világkonferenciának nagy segítséget jelentett az egyház vallásszabadság iránti elkötelezettsége. Az új Dél-Afrikában ezért a Szcientológia Egyház elfoglalta pozícióját az ország vallási sokszínűségének gazdag szövetében.

William James filozófus véleménye szerint minden vallás rendelkezik terápiás szándékkal. Minden vallás diagnózist ad az emberi állapot alapvető problémájára – mindegy, hogy ezt a problémát úgy azonosítja, mint bűnt, tudatlanságot, szenvedést, elidegenedést vagy elnyomást –, és javasol egy gyógymódot.41 A Szcientológia Egyház egy terápiát nyújtó vallás, amely diagnózist ad az emberi állapot problémájára, és konkrét szellemi gyógyító technikákat és egy alkalmazott vallási filozófiát biztosít, amely ezt a problémát orvosolni hivatott.

Bár a Szcientológiát gyakran titulálják „új vallási mozgalomnak”, valójában nem új. Dél-Afrikában, mint láthattuk, a Szcientológia már negyven éve jelen van. Az 1980-as évek elején néhány szociológus és vallástörténész a Szcientológia hanyatlását jósolta. Azzal érveltek, hogy az egyház nehezen fogja túlélni az alapítója halálát; hogy a vallási „tudomány” majd idejétmúlttá válik a tudományos divat változásával; és hogy a szellemi „terápia” el fogja veszíteni a „piaci részesedését” az egyre növekvő versenyben.42 Az azóta eltelt években azonban a Szcientológia leáldozásának jóslatai nem nyertek megerősítést. Olyan vallásként, amely egyszerre régi és új, a Szcientológia Egyház folyamatosan olyan vallási törekvéseket mozdít előre, amelyek világszerte vonzzák a híveket. A legkevesebb, hogy a Szcientológia Egyház rászolgál a folyamatos elismerésre és figyelemre mint Dél-Afrikában jelen lévő vallás.

David Chidester
az összehasonlító vallástudomány professzora

IX. Hivatkozások
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE