I. Bevezetés

Egyebek között a vallások nem mások, mint szent idő és szent tér létrehozása terén végzett jellegzetes emberi kísérletek. A vallások kijelölik egy szent naptárban az ünnepnapokat a különleges szertartások, ünnepségek vagy megemlékezések számára. A vallások szent helyeket – imádati helyek, gyülekezőhelyek, zarándokhelyek – is kijelölnek egyfajta rituális figyelem számára. Azzal, hogy a szent időben és helyen részt vesznek, az emberi lények alapot teremtenek a vallásos elkötelezettségüknek a világban.

Minden vallás, még az „új vallási mozgalmak” is, talál rá módot, hogy szent időt és teret hozzon létre. A Szcientológia Egyház nemzetközi szent naptárában például november 11. meg van jelölve mint „nemzeti alapítási nap, Dél-Afrika”, amikor megünneplik az első Szcientológia-egyház létrehozását Dél-Afrikában, amelyet Johannesburgban alapítottak 1957-ben. Bár Szcientológia-előadásokat már korábban, 1955-ben is tartottak Johannesburgban, az első egyház megalapítása jelentette a Szcientológia szervezett vallási életének kezdetét Dél-Afrikában.

Több mint egy évtizedes növekedés után az egyház ellenállással találta szembe magát a dél-afrikai kormány részéről. 1969 áprilisa és 1970 decembere között az egészségügyi minisztérium égisze alatt összehívtak egy hivatalos kormányzati vizsgálóbizottságot, hogy kivizsgálja a Szcientológia Egyházat. A bizottság 1972-ben azzal a megalapozatlan ajánlással nyújtotta be jelentését, hogy a Szcientológiát ne ismerjék el törvényesen egyházként vagy vallásként Dél-Afrikában.

Mindazonáltal a bizottság ajánlása ellenére a Szcientológia Egyház számára engedélyezték a nonprofit szervezetként történő bejegyzést. A Szcientológia Egyház nemzetközi szent naptárában január 16. az „afrikai elismerés napja”, megemlékezésül arra a napra 1975-ben, amikor a Szcientológia Egyházat elismerték Dél-Afrikában mint nonprofit szervezetet. Az egyház ugyanakkor azzal az elismeréssel összhangban, amelyet a Szcientológia a világon máshol már megkapott, teljes jogi elismerést vár Dél-Afrikában mint jóhiszemű vallás. Amikor ez megtörténik, lehet, hogy új ünnepet adnak hozzá a Szcientológia Egyház nemzetközi szent naptárához.

A szent helyek létrehozását illetően, a Szcientológia Egyház imádati helyeket hozott létre az ország legtöbb fő nagyvárosi központjában. Az első, johannesburgi egyházat további Szcientológia-egyházak alapítása követte, 1961-ben Fokvárosban, 1962-ben Port Elizabethben, 1963-ban Durbanban, 1968-ban pedig Pretoriában. 1981-ben egy újabb egyházat is megalapítottak Johannesburgban, amely Észak-Johannesburgot szolgálja ki. Mint minden szent hely, ezek az egyházak is különleges vallási tevékenység helyszínei. Ezekben az egyházakban felszentelt lelkészek kínálják vallási szolgáltatások széles skáláját, többek között vasárnapi prédikációkat, lelkipásztori tanácsadást, esküvői, keresztelési és temetési szertartásokat, így ezek a helyek a Szcientológia vallási élet létfontosságú helyszínei.

A Szcientológia „alkalmazott vallási filozófia. Célja, hogy eljuttassa az egyént oda, hogy megértse önmagát és az életét szellemi lényként, illetve az univerzum egészével való viszonyában.” Más szóval, a Szcientológia Egyház kialakít egy vallásos módot az emberi létre, amely az élet szent és emberfeletti dimenzióira vonatkozóan valósul meg.

Így aztán, mint minden más vallás, a Szcientológia szent idő és szent tér létrehozása terén végzett jellegzetes emberi kísérlet. Azonban, szintén mint minden más vallás, a Szcientológia az emberi lét terén végzett jellegzetes emberi kísérlet. Az egyház saját meghatározása szerint a Szcientológia „alkalmazott vallási filozófia. Célja, hogy eljuttassa az egyént oda, hogy megértse önmagát és az életét szellemi lényként, illetve az univerzum egészével való viszonyában.”1 Más szóval, a Szcientológia Egyház kialakít egy vallásos módot az emberi létre, amely az élet szent és emberfeletti dimenzióira vonatkozóan valósul meg.

A vallás hivatalosan elfogadott standard definíciói hajlamosak a vallási világok emberfeletti vagy szent vonásaira összpontosítani. A vallás definiálásának egyik megközelítésében, amely visszavezethető E. B. Tylor 19. századi antropológusig, a vallás lényegében összekapcsolódás az emberfeletti transzcendenciával. Ilyen értelemben a vallás spirituális, természetfeletti vagy emberfeletti lényekkel kapcsolatos olyan meggyőződések és gyakorlatok rendszere, amelyek felülemelkednek és túllépnek az emberi lét megszokott szintjén. A vallás definiálásának másik, Emile Durkheim szociológus munkájára visszavezethető megközelítése szerint a vallás valamilyen szent megközelítéshez kapcsolódó meggyőződések és gyakorlatok rendszere, amely egyesít egy emberi közösséget. Ebből a nézőpontból a vallás mítoszokba és tanokba vetett hiteken, rituális és etikai gyakorlatokon, személyes tapasztalaton és társadalmi szerveződési formákon keresztül szent jelentéssel és hatalommal ruházza fel az életet.2

Az biztos, hogy a Szcientológia Egyház, amely a Dianetika spirituális gyógyítási technikáiból nőtt ki, amelyeket az alapítója, L. Ron Hubbard 1950-ben dolgozott ki, a standard definíciók értelmében vallásként definiálható. Mindazonáltal az akadémikus fejtegetések hajlamosak figyelmen kívül hagyni a tagadás és elismerés politikai dinamikáit, amelyek szerepet játszanak a vallás definiálásában. Mielőtt tehát vázolnánk a Szcientológia vallás alapvető jellemzőit, szükséges itt röviden kitérni a vallások Dél-Afrikában való elismerésének problémás történetére.

II. A vallások elismerése
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE