VI. Vallási élmény

Mircea Eliade vallástörténész szerint a vallási élmény legősibb formája a sámánizmus gyakorlataiban található. Az Eliade által leírt „archaikus eksztázistechnikák” segítségével a sámánok transzállapotokba kerülnek, azt állítják, hogy kikerülnek a testükből, és rendkívüli élményeik révén szerzett hatalmukkal meggyógyítják a testet, az elmét és a szellemet.27 Szerte a világon a helyi, kis léptékű bennszülött vallásokban a sámán képviseli a modellt a vallási élmény természetének definiálásához.

Felicitas Goodman antropológus szerint28 azonban a sámáni technikák nemcsak a legősibb, de egyben a legtartósabb és legmaradandóbb típusú vallási élményt hozzák létre, a transzot. A vallások számos technikán – meditáció, ima, kántálás, éneklés, tánc stb. – keresztül váltották ki és gyakorolták a transz élményét. Goodman szerint a transzállapotok képviselik minden vallásos élmény mögött a közös nevezőt. Goodman értelmezésében minden vallás, akár tudják ezt, akár nem, transzélményeket vált ki.

Bár a Szcientológia Egyház alkalmaz bizonyos „eksztázistechnikákat” – az úgynevezett „vallási technológiát” alkotó eljárásmódokat és processzeket –, az egyház folyamatosan ragaszkodik ahhoz, hogy azt a vallási élményt, amelyet ezek a gyakorlatok támogatnak, nem szabad tévesen transzként értelmezni. Továbbá a kultuszellenes propaganda hitelét vesztett állításaival szemben ezeknek a technikáknak semmi közük a hipnózishoz vagy az „agymosáshoz”.29 Ehelyett a Szcientológia Egyházban használt vallási technikák a nagyobb tisztaságú szellemi tudatosság megtapasztalására irányulnak.

A Szcientológiában a vallási élmény alapvetően a megértés elérésén múlik. A megértés természetét egy háromszög – az ARK-háromszög – mutatja be, amelynek három alkotórésze van: Affinitás, Realitás és Kommunikáció.

A Szcientológiában a vallási élmény alapvetően a megértés elérésén múlik. A megértés természetét egy háromszög – az ARK-háromszög – mutatja be, amelynek három alkotórésze van: Affinitás, Realitás és Kommunikáció. E háromszög első sarka, az Affinitás jelzi a közelség, a gyengédség vagy a szeretet mértékét, amelyet valaki egy másik személlyel kapcsolatban megtapasztal. A háromszög második csúcsa, a Realitás jelzi a kölcsönös megállapodást arról, hogy bármely esetben mi tűnik a tényleges helyzetnek. A harmadik csúcsnál a Kommunikáció gondolatok cseréjét jelenti. Mint ennek az ARK-háromszögnek a legfontosabb része, a tiszta kommunikáció biztosíthatja az alapot az interperszonális affinitás és a kölcsönös egyetértés megteremtéséhez a realitással kapcsolatban. Mindazonáltal, mivel a megértés három összetevője kölcsönösen összefügg, az ARK-háromszöget úgy írják le, mint ami a megértéssel együtt növekszik. Mint a megértés természetére irányuló megértés formulája, az ARK-háromszög a bővülő tudatosság mércéjeként működik.

A vallási élmény a Szcientológiában egy sor, fokozatokba sorolt szinten halad át. Miután elérte a reaktív elme kondicionálásából való szükséges felszabadulásokat („release-ek”), a személy képes elérni a tapasztalat által alátámasztott Clear állapotot. A Szcientológia Egyház szerint „a Clear állapot teljes fényével összehasonlítható leírás kultúránkban nem létezik”.30 Mint általában a misztikus élmények, a Clear állapot megtapasztalása nehezen leírhatóként jellemezhető, olyan tudatállapotként, amelyre nincsenek szavak. Mindazonáltal, ugyancsak a misztikus élményekhez hasonlóan, ezt a tudatállapotot megemelkedett tudatosság jellemzi, amelyben a személy új tudást és megértést nyert el.

A Clear állapoton túl a Szcientológia a szellemi szabadság és képesség még magasabb szintjeinek elérésére is biztosít technikákat. Operatív Thetánként az ezeket a magasabb szinteket megtapasztaló személy állítólag „tudatos és hajlandó ok az élet, a gondolat, az anyag, az energia, a tér és az idő felett”.31 Rendkívüli képességeket tulajdonítanak az Operatív Thetánnak. Például a sámánhoz hasonlóan egy Operatív Thetán állítólag képes megtapasztalni a fizikai testtől független tudatos létezést. Ezeken a magasabb szinteken azonban az Operatív Thetán fő visszanyert képessége az örökkévalóság megtapasztalása. Ezen a tapasztalaton keresztül a személy tudást szerez a halhatatlanságról, valamint a születés és halál ciklusától való megszabadulásról. A szellemi tudás, szabadság és hatalom, amelyet az Operatív Thetán képvisel, a Szcientológia vallás végső célja. Lényegében ezek a képességek jelentik a csúcspontját a szellemi megváltásra és a halhatatlanságra való vallásos törekvésnek.

VII. Vallási szervezet
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE