IX. Hivatkozások

1. Church of Scientology, A Description of the Scientology Religion (Los Angeles: Church of Scientology International, 1993): 2.

2. E. B. Tylor, Primitive Culture, 2 vols. (London, John Murray, 1920): I:424; Emile Durkheim, The Elementary Forms of the Religious Life, trans. Joseph Ward Swain (New York: The Free Press, 1965): 62. Ninian Smart egy hasznos többdimenziós „térképet” fejleszt a vallás tanulmányozására, többek között az alábbi kiadványokban: The Religious Experience of Mankind (Glasgow: Collins, 1971); The Science of Religion and the Sociology of Knowledge (Princeton: Princeton University Press, 1973); The Phenomenon of Religion (London: Macmillan, 1973); és Worldviews: Crosscultural Explorations of Human Beliefs (New York: Charles Scribners, 1983). A vallás definiálásának további megtárgyalásához lásd: David Chidester, Gordon Mitchell, Isabel Apawo Phiri, A. Rashied Omar, Religion in Public Education: Options for a New South Africa, 2nd edn. (Cape Town, UCT Press, 1994).

3. Emile Benveniste, Indo-European Language and Society (trans.) Elizabeth Palmer (London: Faber and Faber, 1973; orig. edn. 1969): 522.

4. J. T. van der Kemp, “An Account of the Religion, Customs, Population, Government, Language, History, and Natural Productions of Caffraria,” Transactions of the {London} Missionary Society, Vol. 1 (London: Bye & Law, 1804): 432.

5. W. M. Eiselen, “Geloofsvorme van Donker Afrika”, Tydskrif vir Wetenskap en Kuns 3 (1924/25): 84.

6. Peter Harrison, ‘Religion’ and the Religions in the English Enlightenment (Cambridge: Cambridge University Press, 1990): 39.

7. David A. Pailin, Attitudes to Other Religions: Comparative Religion in Seventeenth- and Eighteenth-Century Britain (Manchester: Manchester University Press, 1984).

8. F. Max Müller, Introduction to the Science of Religion (London: Trübners, 1873).

9. Harrison és Pailin fentebb idézett művén kívül a következő viszonylag újabb beszámolók születtek a mai „vallás” és „vallások” kifejezések történelmi felbukkanásáról: Peter Byrne, Natural Religion and the Nature of Religion: The Legacy of Deism (London: Routledge, 1989); J. Samuel Preus, Explaining Religion: Criticism and Theory from Bodin to Freud (New Haven: Yale University Press, 1987); Eric J. Sharpe, Comparative Religion: A History, 2nd edn. (La Salle, Illinois: Open Court, 1986); és Michel Despland and Gerard Vallée (eds.) Religion in History: The Word, the Idea, the Reality (Waterloo, Ont.: Wilfrid Laurier University Press, 1992). Mélyebb háttér-információkért lásd: Wilfred Cantwell Smith, The Meaning and End of Religion (New York: Macmillan, 1962): Michel Despland, La religion en Occident: Evolution des idées et du vécu (Montreal: Fides, 1979); és Ernst Feil, Religion: Die Geschichte eines neuzeitlichen Grundbegriffs vom Frühchristentum bis zur Reformation (Göttingen: Vandenhoeck and Ruprecht, 1986). Elemzés arról, hogy a történelem során hogyan bukkant fel a „vallás” és a „vallások” kifejezés Afrika déli részén: David Chidester, Savage Systems: Colonialism, Religion, and Comparative Religion in Southern Africa (Charlottesville: University Press of Virginia, várható megjelenés: 1996).

10. A kultuszellenes mozgalomról lásd: David Bromley and Anson D. Shupe, The New Vigilantes: Deprogrammers, Anti-Cultists, and the New Religions (Beverly Hills, California: Sage, 1980). Hivatalos tudományos elemzés szerint kultuszellenes kijelentések felmerülhetnek olyan elméleti modellekben, amelyek az új vallásokat pszichopatológiai jelenségként, üzleti vállalkozásként vagy társadalmi devianciaként festik le. Lásd: William Sims Bainbridge and Rodney Stark, “Cult Formation: Three Compatible Models,” in Jeffrey K. Hadden and Theodore E. Long, eds., Religion and Religiosity in America (New York: Crossroad, 1983): 35–53.

11. G. P. C. Kotzé, et al., Report of the Commission of Inquiry into Scientology for 1972 (Pretoria: Government Printer, 1973): 208.

12. G. C. Oosthuizen, The Church of Scientology: Religious Philosophy, Religion, and Church (Johannesburg: Church of Scientology, 1975) [magyar fordításban: Vallási filozófia, vallás és egyház]: 11.

13. L. Ron Hubbard, Az emberi képesség megteremtése – Kézikönyv szcientológusoknak, 351.

14. Példa erre a megközelítésre: Hendrik Kraemer, The Christian Message in a Non-Christian World (London: Edinburgh House Press, 1938).

15. L. Ron Hubbard, Phoenix Lectures (Edinburgh: Publications Organization World Wide, 1968): 35.

16. Ugyanott, 13.

17. Ugyanott, 11.

18. L. Ron Hubbard, A túlélés tudománya – Az emberi viselkedés előrejelzése, 488.

19. L. Ron Hubbard, Szcientológia 0-8: Az alapok könyve, 410.

20. L. Ron Hubbard, Szcientológia 8-8008, 121.

21. Hubbard, Ceremonies of the Founding Church of Scientology, 7.

22. Jonathan Z. Smith, “Healing Cults,” New Encyclopaedia Britannica, Macropaedia, vol. 8 (Chicago, 1977): 685.

23. Henry Clarke Warren, trans., Buddhism in Translations (New York: Atheneum, 1979): 405.

24. Morton Bloomfield, The Seven Deadly Sins: An Introduction to the History of a Religious Concept (East Lansing: Michigan State University Press, 1967).

25. A disszonanciáról és a harmóniáról a vallási etikában: David Chidester, Patterns of Action: Religion and Ethics in a Comparative Perspective (Belmont, Calif.: Wadsworth, 1987): 67–105.

26. Hubbard, A túlélés tudománya, 46.

27. Mircea Eliade, Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy, trans. Willard R. Trask (Princeton: Princeton University Press, 1964).

28. Felicitas Goodman, Ecstasy, Ritual, and Alternative Reality: Religion in a Pluralistic World (Bloomington: Indiana University Press, 1988); Where the Spirits Ride the Wind: Trance journeys and other Ecstatic Experiences (Bloomington: Indiana University Press, 1990).

29. Arról az elemzésről, amely hiteltelenné tette azt az állítást, hogy az új vallások „agymosással” foglalkoznak: David Bromley and James Richardson, eds., The Brainwashing/Deprogramming Controversy: Sociological, Psychological, Legal, and Historical Perspectives (New York: Edwin Mellen Press, 1983); és Dick Anthony, “Religious Movements and Brainwashing Litigation: Evaluating Key Testimony,” in Thomas Robbins and Dick Anthony, eds., In Gods We Trust: New Patterns of Religious Pluralism in America, 2nd edn. (New Brunswick, New Jersey: Transaction, 1990): 295–325.

30. Church of Scientology, What Is Scientology?: The Comprehensive Reference on the World’s Fastest Growing Religion (Los Angeles: Bridge Publications): 245.

31. Ugyanott, 274.

32. Church of Scientology, Description of the Scientology Religion, 8.

33. David Chidester, Patterns of Power: Religion and Politics in American Culture (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, 1988): 239–41.

34. Kotzé, Report of the Commission of Inquiry, 209.

35. Church of Scientology, Reply to the Report of the Commission of Inquiry: “The Missing Report” for the Information of Members of Parliament (Johannesburg: Church of Scientology, 1973): 41.

36. Idézet ugyanott, 43.

37. Church of Scientology, What Is Scientology?, 527.

38. Church of Scientology, Reference Guide to the Scientology Religion: Answers to Questions Most Commonly Asked by Media (Los Angeles: Church of Scientology International, 1994): 22.

39. Citizens Commission on Human Rights, “Psychiatry and South Africa,” Creating Racism: Psychiatry’s Betrayal in the Guise of Help (Los Angeles, CCHR, 1995): 18.

40. Klippies Kritzinger, ed., Believers in the Future (Cape Town: World Conference on Religion and Peace, South African Chapter, 1991).

41. William James, The Varieties of Religious Experience (New York: Macmillan, 1961): 393.

42. Roy Wallis, “Hostages to Fortune: Thoughts on the Future of Scientology and the Children of God,” in David G. Bromley and Phillip E. Hammond, eds., The Future of New Religious Movements (Macon, Georgia: Mercer University Press, 1987): 80–84; Robert Ellwood, “A Historian of Religion Looks at the Future of New Religious Movements,” in ibid., 249–50; Benton Johnson, “A Sociologist of Religion Looks at the Future of New Religious Movements,” in ibid., 253–56.

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE