A Szcientológia vallásfilozófiai háttere

A Szcientológia látomása már az 1940-es évektől kezdve felbukkan Hubbard jól ismert szövegeiben, de különösen 1950 óta, amikor Dianetikáról szóló bestseller könyve megjelent.

A Dianetika és a Szcientológia közötti kapcsolat mind szellemileg, mind történetileg annyira közeli, hogy ugyanannak az éremnek a két oldalaként jellemezhetők. Ugyanakkor, amikor a Dianetika a görög „dia” (keresztül) és „nousz” (lélek) szavakból ered, a Szcientológia jelentése: „tudásról való tudás”, összekapcsolva a latin „scio” (tudni) szót a görög megfelelőjével, ami a „logosz”. Az egyik oldalon a Dianetika alapelveit úgy jelentették meg, mint „az elme technológiájaként” felkínált módszert, a másik oldalon pedig a Szcientológia hangsúlyozottan vallási filozófia.

Bár az angol „science” (tudomány) szó ugyanabból a görög „scio” kifejezésből ered, a két szó meglévő, szükségtelen összetévesztésének elkerülése céljából indokolt lehet tudatosan a kiejtésük alapján megkülönböztetni őket. Az egyik megoldás az lehetne, hogy a „Szcientológia” szót görög, a „science” szót pedig angol módon ejtjük ki.

1954-ben alakult meg az első Szcientológia Egyház a saját hitvallásával, amelyet L. Ron Hubbard fogalmazott meg. A hitvallás világosan olyan társaságra utal, amely vallásos csoportnak tekinti magát. A hitvallás tartalmazza azokat az alapelveket, hogy „mi, akik az egyházhoz tartozunk, hisszük”, hogy minden ember „egyenlő” és „elidegeníthetetlen jogokkal” rendelkezik, illetve azt a kijelentést, hogy az Ember „alapvetően jó”, valamint Isten négy törvényét, amelyek „megtiltják az embernek…”.

Hasonlóságokat lehet felfedezni a Szcientológia tanításai és a keleti monisztikus vallások – különösen a hinduizmus, a buddhizmus és a taoizmus – között. Elég jellemzően a Szcientológia szertartásairól szóló kézikönyvek összekötik ezek hátterét olyan vallásfilozófiák mitológiáival, mint a hinduizmus és a buddhizmus, valamint Arisztotelész, Spinoza és Aquinói Szent Tamás tanításaival.

A Szcientológia doktrínái szerint az Ember nyolc különböző, egymást átfedő síkon létezik, és törekszik a túlélésre, amelyeket a Szcientológia teológiájában „dinamikák”-nak hívnak. Az egyes dinamikák önmagunktól indulva felölelik a családot, a csoportokat stb., egészen a szellemi univerzumig (a hetedik dinamika) és a Legfelsőbb Lényig (a nyolcadik dinamika), amelyet Végtelennek vagy Istennek is neveznek. Minden magasabb dinamika magában foglalja az összes alatta levő dinamikát.

„Isten” fogalma létezik a Szcientológia tanításaiban, de másképp, mint a judaizmusban, a kereszténységben, az iszlámban és a többi teisztikus vallásban, amelyek a Közel-Kelet vallási tradícióiban gyökereznek. A Szcientológiában Isten a legmagasabb a nyolc dinamika közül, amelyek átfogására és maradéktalan ismeretére az egyén törekszik. Ebben az értelemben Isten fogalma a Szcientológia tanításaiban nagyon személyes – valójában a személyre van bízva a teljes definiálása.

A Szcientológia szellemi birodalommal kapcsolatos tanítását a „thetán” képviseli, amely rokonságban van a korai és az új gnoszticizmus elképzeléseivel; feltételezés szerint az ember thetánból, elméből és testből áll. A „thetán” szót, amely a görög „théta” betűből ered, a Szcientológiában azért használják, hogy elkerüljék a „lélekhez” kapcsolódó korábbi fogalmakkal való összetévesztését.

A Szcientológiában a szellemi tudatossághoz vivő út az „auditáláson” keresztül vezet, amely a vallás két központi vallási gyakorlata közül az egyik. Az auditálás a thetánnal foglalkozik, egyre magasabb szintű vallási szolgáltatások keretében, amelyek lehetővé teszik a thetánnak, hogy feloldja a traumatikus tapasztalatokat mind a jelenlegi, mind a korábbi életekben. Ez a megkönnyebbülés magasabb szellemi tudatosságot hoz létre.

A Szcientológiában a szellemi tudatossághoz vivő út az „auditáláson” keresztül vezet, amely a vallás két központi vallási gyakorlata közül az egyik. Az auditálás a thetánnal foglalkozik, egyre magasabb szintű vallási szolgáltatások keretében, amelyek lehetővé teszik a thetánnak, hogy feloldja a traumatikus tapasztalatokat mind a jelenlegi, mind a korábbi életekben. Ez a megkönnyebbülés magasabb szellemi tudatosságot hoz létre.

A Szcientológia másik központi gyakorlata az úgynevezett „képzés”, amely a Szcientológia Írásainak (Hubbard írásai, hangfelvételei és filmjei) koncentrált tanulmányozása. A Szcientológia doktrínái szerint a szellemi megváltás csak az auditálás és a képzés együttes gyakorlásával érhető el ebben az életben.

V. Ortodoxiára törekvő új „könyves vallás”
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE