Ortodoxiára törekvő új „könyves vallás”

Az elismert vallásokhoz hasonlóan a Szcientológia Egyház kiterjedt irodalommal rendelkezik, amelybe beletartozik egy egész könyvtárnyi írott szöveg, előadás és film, amelyek mind L. Ron Hubbardnak az Ember és a szellem természetével kapcsolatos kutatásaival és felfedezéseivel foglalkoznak. A számos könyvből álló könyvtár, amelyek között vannak hatalmas enciklopédikus kötetek és több ezer, hangszalagra vett előadás, látható bizonyítéka annak, hogy a Szcientológia Egyházról el kell ismerni, hogy „könyves vallás”. Ez a trend egybeesik az olyan világvallásokkal, mint például a hinduizmus, a buddhizmus, a konfucianizmus, a taoizmus, a judaizmus, a zoroasztrizmus, a kereszténység és az iszlám.

Az L. Ron Hubbard által írt, hangszalagra vett és készített szövegek, előadások és dokumentumok óriási tömege alkotja a Szcientológia Írásait. Ez az alapja a gyakorló egyháztagok erőfeszítéseinek, ahogy gyakran egész életükben tanulnak és dolgoznak a Dianetika és Szcientológia végső céljaiért, amelyeket Clear és Operatív Thetán állapotnak hívnak.

A hivatalos szövegek különleges szerepet játszanak a szcientológusok számára, mert olyan ismereteket és hagyományokat adnak át, amelyeket láthatóan szentnek tekintenek. Az e szövegekben közölt folyamatos munkát nem „teológiának”, hanem „technológiának” nevezik, amely fogalom nagyon speciális jelentéssel bír a szcientológus körökben. Hubbardra úgy tekintenek, mint „a technológia forrására”, akinek üzenete annyira egyedülállónak és megváltoztathatatlannak számít, hogy senki sem értelmezheti. A „szellemi utódlás” fontos, de ez nem személyekhez kapcsolódik, mint a legtöbb keresztény egyházban, hanem könyvekhez; így a Szcientológia Egyházban senki sem állíthatja, hogy jogosult arra, hogy „hírnök” legyen, akinek kiváltsága Hubbard írott vagy szóbeli üzenetének értelmezése akár ma, akár a jövőben.

Ennek megfelelően 1982-ben Los Angelesben megalakult egy vallási társaság, a Religious Technology Center (RTC), amely „a legfelsőbb egyházi hatóság L. Ron Hubbard vallási technológiáinak standard és tiszta alkalmazását illetően”. Ez „a vallás és a Szcientológia Írások tisztaságának biztosításáért” felelős szerv. Feladata megóvni Hubbard szövegeit, nem értelmezni őket.

Az RTC megalapítása egy ortodoxia irányába mutató egyértelmű trendet jelképez, amely a második generáció közös jellemzője bármilyen vallás kialakulása során. Egy vallás felépítése folyamán – például hitelvi viták vagy egyéb okok miatt – gyakran szükségessé válik a vallás „kánon”-jának létrehozása, hogy különbséget tegyenek a dogmatikai „esszencia” és „a többi” szöveg között, hogy megvédjék a próféta üzenetét és a hitelvek tisztaságát az eretnek és szektariánus erőfeszítésektől.

Egy másik, ehhez kapcsolódó fontos folyamat az anyaegyház hatalmának gondolata. A washingtoni Szcientológia Alapító Egyház volt a kezdeti anyaegyház, amíg ezt a szerepet az 1960-as évek közepén át nem vette a Kaliforniai Szcientológia Egyház. A Nemzetközi Szcientológia Egyház (CSI) 1981-es megalapításával ezt a szerepet természetesen ez az újonnan alapított szervezet kapta, amely most Los Angeles-i központjából az összes Szcientológia-egyházat kiszolgálja.

VI. A szcientológusok szertartásrendje és életvitele
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE