III. Vezető vallásszociológusok
vallásként sorolják be

Az új vallásokkal foglalkozó kézikönyvek csaknem kivétel nélkül tartalmaznak egy-egy Szcientológiával foglalkozó fejezetet. Íme néhány példa:

Eileen Barker professzor, Londoni Közgazdasági Iskola: New Religious Movements: A Perspective for Understanding Society (Új vallási mozgalmak. A társadalom megértésének perspektívája – 1982), illetve New Religious Movements: A Practical Introduction (Új vallási mozgalmak. Gyakorlati bevezetés – 1989);

Bryan R. Wilson nyugalmazott professzor, Oxfordi Egyetem: The Social Dimensions of Sectarianism (A szektarianizmus társadalmi dimenziói – 1990); és

J. Gordon Melton: The Encyclopedia of American Religions (Az amerikai vallások enciklopédiája – 1993).

Vallásként sorolja be a legtöbb német kiadvány is, mint például: Lexikon Der Sekten, Sondergruppen Und Weltanschauungen (Szekták, szakadár csoportok és világnézetek lexikona – 1991).

Jó példa, ahogy Bryan R. Wilson kiterjedten értekezik a könyvében arról, hogy mi teszi vallássá a Szcientológiát.

IV. A Dianetikától a Szcientológiáig
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE