IX. Istentiszteletek

A Szcientológia-egyháznak saját istentiszteletei vannak, saját lelkészekkel, prédikációkkal és hitvallással. Egy istentisztelet részét képezheti L. Ron Hubbard hangszalagra vett előadásainak hallgatása. Beletartozik az „Ima a teljes szabadságért” is.

Az Anyaegyház által Kaliforniában összeállított egyházi kézikönyv névadó szertartásokhoz, esküvőkhöz és temetésekhez is tartalmaz útmutatásokat. A névadó szertartást azért tartják, hogy segítsenek a thetánnak – a szellemi lénynek – azonosulni az új testtel, és hivatalosan bemutassák őt a szüleinek, a családjának és a barátainak.

Az istentiszteleteknek és egyházi szolgáltatásoknak ugyanakkor nincs olyan központi szerepük a Szcientológiában, mint a hagyományos keresztény egyházakban. De meg kell jegyezni, hogy a különféle vallások istentiszteletei széles spektrumot ölelnek fel.

Például egy tipikus hindu templom esetén minden egyén vagy család azért megy oda, hogy végrehajtsák a saját rituáléikat, és tanácsot kérjenek a vallási vezetőiktől, rendszerint anélkül, hogy mindenkinek szóló közös rituálékra kerülne sor. Az is természetes, hogy az imáknak más a jelentőségük egy olyan vallásban, ahol Istent személytelen entitásnak tekintik, mint egy olyan vallásban, ahol egy személyes Istenben (vagy istenekben) hisznek, és ezzel kommunikálnak.

X. A Szcientológia vallás
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE