VI. A SZCIENTOLÓGIA VÉGCÉLJA

Magának L. Ron Hubbardnak szavaival, a Szcientológia céljai: „egy elmebaj, bűnözők és háború nélküli civilizáció, ahol a tehetség virágozhat, a tisztességes lények jogai megadatnak, és ahol az ember szabadon szárnyalhat egyre magasabbra.” (Lásd Mi a Szcientológia?)

Az egyén számára kínált célként a Szcientológia az ember üdvözülését, a lélek felszabadítását és az egyes emberre nehezedő akadályoktól való mentességet igyekszik megvalósítani. Ugyanakkor egyetlen ember sem lehet szabad, ha nem szabad a társadalom is. A felelősség keresése az a fő útvonal, amelyen keresztül a szcientológusok a szabadságukat keresik; ez az a felelősség, amely még a magasabb célok elérése előtt megköveteli életük és embertársaik életének jobbá tételét.

Ilyen átfogó célok nem érhetők el kizárólag a követők által folytatott lelkipásztori munkán keresztül. Ezen oknál fogva, a Nemzetközi Szcientológia Egyház különböző csoportokat vagy egyesületeket hozott létre, amelyek társadalmi hadjáratokat folytatnak az említett célok érdekében. Egyikük az ABLE (Association for Better Living and Education – Szövetség a Jobb Életért és Oktatásért), amely több közösségsegítő programot is támogat: a Narconont, amely megelőzési és rehabilitációs szolgáltatásokat nyújt a drogok területén; a Criminont, amelynek programja a bűnözők oktatására és rehabilitációjára irányul különféle országokban; az Alkalmazott Oktatástant, amely oktatási és írástudási kampányokat folytat a hátrányos helyzetű területeken és körzetekben; és az L. Ron Hubbard azonos című könyvére épülő Az Út a Boldogsághoz Alapítványt, amely gyerekekkel és kamaszokkal folytat kampányokat olyan magatartási szabályok bevezetésére, amelyek segítik a közösséget – vannak programok a környezet védelmére, tanulmányi programok, polgári segítségnyújtási programok stb.

A Szcientológia Egyház által létrehozott másik fontos csoport az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért, amely nemzetközi díjakat kapott a mentális egészségügy területén folytatott nyomozásaiért és leleplező tevékenységeiért.

Különösen fontos az Önkéntes Lelkészek Szövetsége, amelyet szcientológusok hoztak létre a világ több pontján. Balesetek, természeti katasztrófák vagy tragikus események bekövetkezésekor, amikor segítségre van szükség, együtt dolgoznak a szakértőkkel és a hatóságokkal. Ezek az önkéntesek tökéletesen képzettek arra, hogy vigaszt és elsősegélyt nyújtsanak az embereknek, miközben az orvosi egységek és a polgári védelem dolgozói a munkájukat végzik.

VII. Vallás-e a Szcientológia?
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE