Hogyan maradj egészséges | Eszköztár a megelőzéshez

SZCIENTOLÓGIA
EGY ÚJ VALLÁS

SAMUEL S. HILL, PH. D.

Dr. Hill 1979-ben a következőket írta:

Hivatásos tudósként az Amerikai Egyesült Államokban jelen lévő vallási mozgalmakkal foglalkozom, és erre az alábbiak szolgálnak bizonyítékul:

  1. vallástudományi Ph. D. címmel rendelkezem a Duke Egyetemtől;
  2. 20 éve vagyok vallástanprofesszor, ebből egy évig voltam a Stetson Egyetemen, 12 évig a Chapel Hill-i Észak-karolinai Egyetemen, majd 1972-től a Floridai Egyetemen;
  3. három könyvet és számos cikket publikáltam a témáról;
  4. rendszeresen tanítok ezen a területen.

Az elmúlt másfél évben némiképp a Szcientológia Egyház tanulmányozására specializálódtam, és úgy gondolom, szakmailag illetékes vagyok a jellegének és természetének a megítélésében.

Kétféle nézet hatja át a rá vonatkozó összes értékelésemet. Az első az, hogy új, fiatal, hirtelen érett vallási szervezetről van szó, és úgy kell rá tekinteni, hogy még kialakulóban van, még fejlődik, még az útját keresi – ezek olyan jellemzők, amelyek minden új vallásra igazak. A második az, hogy sokkal több közös vonása van az olyan keleti vallásokkal, mint a hinduizmus és a buddhizmus, mint a két nyugati bibliai hittel, a kereszténységgel és a judaizmussal. Lényegbevágó, hogy a Szcientológiát saját normáihoz mérten ítéljük meg – amelyek közelebb állnak a keletiekhez, mint a nyugatiakhoz –, és ne a nyugati kategóriák ráerőltetésével. Az, hogy megfelel-e a nyugati értékeknek, követelményeknek és feltételezéseknek, nem számít annak eldöntése szempontjából, hogy vallás-e, vagy sem.

Azt a következtetést vonom le, hogy a Szcientológia megfelel a vallások definíciójának, hiszen – az összes valláshoz hasonlóan – jelen van benne a négy standard összetevő:

  1. Hitvallás. Azt tanítja, hogy a valóság végső soron szellemi dimenziója szükségszerűen létezik.
  2. Kódex. Erős etikai érzéket követel, kiemelve az értékeket, és különbséget téve a jó és a rossz, a helyes és a helytelen között.
  3. Kultusz. (Vallási imádatot folytató csoport értelemben.) Arra törekszik, hogy szisztematikusan összekapcsolja az embereket a valóság szellemi dimenziójával, a Végső Valósággal, a Legfelsőbb Lénnyel vagy Istennel.
  4. Közösség. Világos csoportidentitás-érzéssel rendelkezik, és szervezett vallási közösségről van szó.

A világ minden táján jellemzően úgy tekintik, hogy e négy összetevőből tevődik össze egy vallási mozgalom.

Eszerint tehát hiteles vallásról van szó, amelynek saját meggyőződései és gyakorlatai vannak. Alapvetően a Szcientológia egy tudáselmélet, illetve egy megértési mód, amelynek révén az egyháztagok megtudhatják, mi a Legfelsőbb Lény, és hogyan történik a benne való részesedés a személyes egészségük és a társadalom egészségének javítása érdekében. Ezen a fajta tudáson vagy megértésen vagy vallási imádaton keresztül a személy felismeri önmagát, öntudatra ébred, és gyógyító kapcsolatban áll Istennel. A valódi szellemi szabadságig való eljutás folyamata során az élete megtisztul azoktól az akadályoktól és gátaktól, amelyek a szabadság útjában állnak, és egészséges és boldog élete lesz, ahogy rendeltetett. Ebben a tekintetben eléggé hasonlít a hinduizmusra és a buddhizmusra.

A Szcientológia elismeri a Végső Valóság vagy Isten realitását. „Isten” itt kevésbé egy személyes „Legfelsőbb Lény”; inkább egy „Végső Valóság”, az, ahogy a dolgok végső soron és legtisztább formájukban vannak, így ez a teljes értékű élet felé vezető út, amely mindenkinek szól, és mindenki számára elérhető.

A Szcientológia elismeri a Végső Valóság vagy Isten realitását. „Isten” itt kevésbé egy személyes „Legfelsőbb Lény”; inkább egy „Végső Valóság”, az, ahogy a dolgok végső soron és legtisztább formájukban vannak, így ez a teljes értékű élet felé vezető út, amely mindenkinek szól, és mindenki számára elérhető. Kinyilatkoztatás alkalmazásával, amely gyakran jelenik meg technikák formájában, az emberek elérhetik a Legfelsőbb Lényhez való kapcsolódást és a benne való részesedést. Ebben a tekintetben a Szcientológia inkább keleti, mint nyugati, és inkább buddhizmus, mint hinduizmus. Célja, hogy megvilágosodást érjen el azáltal, hogy kapcsolódást teremt ahhoz, ahogy a dolgok valójában, végső soron vannak.

A vallási tapasztalás és imádat fő eljárása a lelkipásztori tanácsadás. Ez abból áll, hogy az Egyház egy lelkésze a Szcientológiát alkalmazza egy egyháztagra. Ez az elsődleges módja a személy felvilágosításának, illetve a Legfelsőbb Lénnyel való kapcsolatba hozásának. Vannak nagyközönségnek szóló szolgáltatások; ám ezek a Szcientológia általi értelmezésben kevésbé alapvetők, mint a lelkipásztori tanácsadás. Az Istennel való tényleges kapcsolatteremtés e tanácsadás során történik.

A Szcientológia mint vallás nem ragaszkodik a vallási monizmushoz; például megengedett, hogy valaki egyszerre gyakorolja mind a Szcientológiát, mind pedig valami mást, például a római katolicizmust. Ebben is inkább a keleti modellhez igazodik, mivel a hűség és a részvétel vonatkozásában toleranciát mutat a pluralizmus iránt. A tényleges gyakorlatban azonban csak néhány szcientológus gyakorol másik vallást is. A Szcientológia a „Dianetikából” – egy boldog élet megvalósítására szolgáló elméletből és technikából – fejlődött tovább egyházzá az elmúlt 29 év folyamán. Saját feltevéseim szerint, ahogy az evolúciója egyre inkább kiteljesedik, kisebb lesz a hajlam a két hithez ragaszkodás bátorítására, és még kevesebben fognak élni ezzel a lehetőséggel. Más szóval, olyan vallásnak látom, amely egyre inkább tudatára ébred saját vallási mivoltának.

Az „alkalmazott vallási filozófia” kifejezés egészen jól leírja a Szcientológiát – de csak akkor, ha elvonatkoztatunk az uralkodó nyugati vallásos felfogástól. A kifejezés jelentése a pozitív oldalon:

  1. A Szcientológia vallásos, mert tudást és eszközt ad a Legfelsőbb Lénnyel való kapcsolatlétesítéshez.
  2. Hangsúlyozza az eredményeket (tehát „alkalmazott”), amilyen például a jobb önismeret, megértés, egészség és boldogság.

Másrészt a „filozófia” kifejezés használata egy látásmódra, egy nézőpontra utal, nem pedig egy történelmi eseményekkel alátámasztott, kidolgozott teológiára egy személyes Istennel kapcsolatban (mint a bibliai hitek esetében).

Minden ismert amerikai norma szerint, legyen az jogi, gyakorlati vagy vallási, úgy ítélem meg, hogy a Szcientológia Egyház valóban az, amit a neve mutat: egy valódi vallási szervezet.

Samuel S. Hill
1979. augusztus 12.

Amikor ezt írta, Dr. Hill a Floridai Egyetem vallástanprofesszora volt.

III. Vallás-e a Szcientológia?
Gary D. Bouma, Ph. D.
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE