A SZCIENTOLÓGIA VALLÁSI STÁTUSA

IRVING HEXHAM, PH. D.

Dr. Hexham 1978-ban a következőket írta:

A szakmai véleményemet kérték a Szcientológia vallási státusáról. Tanulmányoztam az egyház anyagait, beszélgettem az egyház tagjaival, és olvastam könyveket a Szcientológiáról. E munkának köszönhetően most olyan helyzetben vagyok, hogy véleményt tudok mondani a Szcientológia vallási státusáról.

Talán helyénvaló mondanom valamit magamról, hogy bárki, aki ezt olvassa, megítélhesse a következtetéseim érvényességét.

Evangélikus keresztény vagyok, és vallástudományi diplomámat a Lancaster Egyetemen szereztem, ahol Ninian Smart professzornál tanultam. Ezt követően vallástörténeti kutatásokat végeztem a Bristoli Egyetemen F. B. Welbourn irányítása mellett. Posztgraduális hallgatóként munkámban a vallás és a társadalom kölcsönhatására koncentráltam, miközben az M. A. megszerzéséért a Britanniában jelen lévő új vallási mozgalmakat tanulmányoztam, a doktorátusért pedig a kálvinizmus és az afrikáner nacionalizmus kapcsolatát Dél-Afrikában. Posztgraduális munkám befejezése óta is megmaradt a dél-afrikai vallások, illetve a nyugati társadalom új vallási mozgalmai iránti érdeklődésem. Jelenleg a vallásfilozófia docenseként dolgozom a vancouveri Regent College-ban. A Regent College egy posztgraduális teológiai iskola, amely szilárdan el van kötelezve a keresztény vallás mellett.

Az egyik fő probléma bármely mozgalom vallási természetének megvitatásánál a vallás definíciójának kérdése. Bár a tudósok számos különböző definíciót ajánlanak, ezek általában véve két fő típusra oszthatók. Vannak azok a definíciók, amelyek kultikus szervezet szempontjából határozzák meg a vallást, és vannak azok a definíciók, amelyek életmód szempontjából határozzák meg a vallást. A Szcientológia vallási természetének megítélését a Ninian Smart által adott definícióval kezdtem, aki a világ egyik vezető szaktekintélye a vallástudományok területén. Ezt a definíciót egy Lancasteri Egyetemen tartott kollokviumon adta 1969 decemberében, és megtalálható Smart „Meaning in and the Meaning of Religion” (Jelentés a vallásban és a vallás jelentése) című beszámolójában. Beszámolója első részének végén, a 2.60 bekezdésben, Smart a következő definíciót adja:

Intézményesített rituáléknak egy tradícióval azonosított halmaza, amelyek szakrális érzéseket fejeznek ki és/vagy idéznek meg egy divinális vagy transzdivinális fókuszpont iránt, amely az embert körülvevő fenomenológiai környezet összefüggésében jelenik meg, és amelyet legalább részben mítoszok, illetve mítoszok és doktrínák írnak le.

Az is nyilvánvalónak tűnik számomra, hogy a Szcientológia azon definíciók szerint is besorolható vallásként, amelyek teljes életmódként tekintenek a vallásra.

E meghatározás alapján, és annak alapján, amit a Szcientológiáról megtudtam, nyilvánvalónak tűnik, hogy a Szcientológia Egyház Brit Kolumbiában hirdetett tanítása és gyakorlata vallásként definiálhatóvá teszi a Szcientológiát. Az is nyilvánvalónak tűnik számomra, hogy a Szcientológia azon definíciók szerint is besorolható vallásként, amelyek teljes életmódként tekintenek a vallásra. Ennek kapcsán szeretném felhívni a figyelmet egy másik kollokviumi beszámolóra, amelyet F. B. Welbourn mutatott be a Lancasteri Egyetemen 1969-ben. E beszámoló címe: „Towards Eliminating the Concept of Religion” (A vallás fogalmának eltörlése felé). E beszámolóban Welbourn nagyon erősen amellett érvel, hogy a vallást teljes életmódként kell felfogni, nem pusztán kultikus tevékenységként. Definíciója értelmében nem jelenthet semmilyen nehézséget a Szcientológia vallásként való elismerése.

Zárásként szeretném hozzátenni, hogy a Szcientológia vallási természetét illető állásfoglalásom Dr. Roy Walliséhoz hasonló. Hozzám hasonlóan ő is úgy gondolja, hogy a Szcientológia egy őszintén kifejeződő vallásos hit. De hozzám hasonlóan ő is kritikus lenne a Szcientológia Egyház bizonyos meggyőződéseit és gyakorlatait illetően. Ezt a kijelentést esetleg mérsékli az a tény, hogy sok más vallási mozgalmat illetően is kritikus lennék.

Irving Hexham
1978. február 6.

Amikor ezt a beszámolót írta, Dr. Hexham a vallásfilozófia docense volt a Regent College-ban (Vancouver, Kanada).

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE