VALLÁS-E A SZCIENTOLÓGIA?

GARY D. BOUMA, PH. D.

A szakmai véleményemet kérték egy kérdésben:

Vallás-e a Szcientológia? Az alábbi szakmai képesítésekkel rendelkezem ehhez a kérdéshez kapcsolódóan:

B. A. Calvin College (görög és filozófia)

B. D. Princeton Teológiai Szeminárium (egyház és társadalom)

M. A. Cornell Egyetem (szociológia)

Ph. D. Cornell Egyetem (vallásszociológia)

Több mint egy évtizede foglalkozom a vallás tudományos kutatásával. Ezalatt rengeteget publikáltam ezen a területen, elnököltem a vallás definiálásáról tartott szimpóziumokon, és előadásokat tartottam a vallásszociológiáról a Dalhousie Egyetemen, a Michigan Állami Egyetemen és a Monash Egyetemen.

Olvastam különböző könyveket a Szcientológiáról, és ellátogattam a Victoriában lévő egyházba. E dokumentumok és a látogatásom alapján a szakmai véleményem az, hogy a Szcientológia Egyházat indokoltan sorolhatjuk a vallások közé. Hadd fejtsem ki ezt bővebben.

A szakmai véleményem az, hogy a Szcientológia Egyházat indokoltan sorolhatjuk a vallások közé.

Bár van némi vita a vallástanban a vallás definícióját illetően, az egymással versengő összes definíció kétségkívül magába foglalná a Szcientológia Egyházat és a meggyőződéseit és gyakorlatait mint vallást. Az e körül folyó viták központi kérdése a vallás szó alkalmazásának haszna olyan csoportoknál, amelyek olyan jelentésrendszerekhez ragaszkodnak, amelyeknek nincs tisztán meghatározott jelentésrendszerük, amely egy természetfeletti lény, elv vagy figura iránti alapvető elkötelezettséghez kötődne, és a megfogalmazása ehhez kapcsolódna. Mivel a Szcientológia hitvallása világosan egy ilyen elkötelezettség körül forog, és belőle fakad, semmi kétség nem merülne fel a vallásszociológusok körében, hogy a Szcientológia esetében egy vallással van dolguk.

Émile Durkheim, a vallásszociológia egyik alapító atyja, így definiálta a vallást: „szent... dolgokra vonatkozó hiedelmek és gyakorlatok összefüggő rendszere, amelyek mindazokat, akik ragaszkodnak ezekhez, egyazon, egyháznak nevezett, erkölcsi közösségben egyesítik.”

„The Religious Factor” (A vallási tényező) című nagy jelentőségű tanulmányában Gerhard Lenski így definiálja a vallást: „...a végső soron az ember sorsát formáló erő(k) természetével foglalkozó olyan meggyőződések, illetve ezekhez kapcsolódó gyakorlatok rendszere, amelyeket egy csoport tagjai mindannyian követnek.”

A vallás e meghatározásait használva bizonyosan bárki arra a következtetésre jut, hogy a Szcientológia vallás.

Gary D. Bouma
1979. október 30.

Amikor ezt írta, Dr. Bouma a Monash Egyetem (Clayton, Victoria állam, Ausztrália) Antropológia és Szociológia Tanszékének oktatói karában dolgozott.

IV. A Szcientológia vallási státusa
Irving Hexham, Ph. D.
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE