RÖVID TANULMÁNY A SZCIENTOLÓGIA VALLÁSRÓL

J. Gordon Melton, Ph. D.

Dr. Melton 1981-ben a következőket írta:

Az Amerikai Vallások Kutatóintézetének igazgatója vagyok az Illinois állambeli Evanstonban; ez a kutatási létesítmény az Egyesült Államok kis vallási csoportjait tanulmányozza. Már 10 éve vagyok a létesítmény igazgatója.

Az Egyesült Metodista Egyház felszentelt lelkésze vagyok, ahol 1968-ban lettem felszentelve. Emellett én vagyok az Emanuel Egyesült Metodista Egyház lelkipásztora is az Illinois állambeli Evanstonban. Három és fél éve töltöm be ezt a pozíciót.

Tagja vagyok a Tudományos Valláskutató Társaságnak és az Amerikai Egyháztörténeti Szövetségnek.

A Birmingham Southern College-ban szereztem Bachelor of Arts diplomát; tanultam az Egyesült Metodista Egyházhoz kapcsolódó Garrett Teológiai Szemináriumban, és itt szereztem Master of Divinity diplomát; végül pedig a Northwestern Egyetemen szereztem Ph. D. címet vallástörténet és -irodalom tárgyban (1975).

Mintegy hét könyv szerzője vagyok, továbbá közreműködtem a The Encyclopedia of World Methodism szerkesztésében, és én írtam a Directory of Religious Bodies in the United States című összeállítást.

Az elmúlt 16 évben lelkipásztori feladataim és az Amerikai Vallások Kutatóintézetének igazgatójaként vállalt kötelezettségeim mellett kutatásokat folytattam, és megírtam a The Encyclopedia of American Religions című átfogó referenciamunkát, amely közel 1200 amerikai vallást vizsgál, és leírja a történetüket, a gyakorlataikat és a meggyőződéseiket. Tudomásom szerint 1936 óta ez az első ilyen munka, amely ekkora terjedelmű.

A Szcientológiát az Egyesült Metodista Egyház lelkészeként és az Amerikai Vallások Kutatóintézetének igazgatójaként egyaránt vizsgáltam. Vallási mozgalmak tudósaként szerzett széles körű tapasztalataim, a Szcientológia Egyház tanainak, meggyőződéseinek és gyakorlatainak tanulmányozása, több Szcientológia-egyház (köztük a Missouri Szcientológia Egyház) meglátogatása, illetve a Szcientológia Egyház több lelkészével folytatott hosszas beszélgetéseim alapján vallásnak találom, a szó legteljesebb értelmében. Jól kigondolt tantételei vannak, beleértve a hitet egy Legfelsőbb Lényben, a hitet a szellem szabadságában és a szellem halhatatlanságában; egy vallási imádati és liturgiarendszert, egy kiterjedt lelkipásztori tanácsadási programot és egy közösséget segítő lelkészi szolgálatot, amely megtestesíti az Egyház tanait és meggyőződéseit. Ilyen teljes programmal ritkán rendelkezik egy első generációjában járó új vallás. Az Egyház vizsgálatának részeként személyesen részt vettem egy Szcientológia esküvői ceremónián, továbbá a vasárnapi egyházi szertartáson. Az Egyház rituáléit, beleértve a vallási imádatot, az esküvőket, a keresztelőket és a temetéseket, pontosan megadja a Ceremonies of the Founding Church of Scientology (A Szcientológia Alapító Egyház szertartásai) és a Background and Ceremonies of the Church of Scientology (A Szcientológia Egyház háttere és szertartásai). Ezek hagyományos mintákat követnek, és az Egyház lelkésze vezeti le őket.

A Szcientológia Egyház valóban magáénak vallja a hitet egy „Legfelsőbb Lényben”, odaadást az irányában, illetve az imádatát, továbbá a hitet a szellem halhatatlanságában és abban, hogy az ember egy szellemi lény. Ez meglátszik a csoport egész életében: az Egyház által indított programban, meggyőződéseiben és gyakorlataiban, valamint irodalmában, beleértve a fent említett könyveket.

Meggyőződéseikről, az általuk folytatott vallási imádatról és az Istenhez vagy egy Legfelsőbb Lényhez való viszonyukról tanúskodik ezenkívül az Egyház lelkipásztori gondozási programja, csoportos vallási imádatuk, a közösségi életük és spirituális növekedési programjuk.

Az Egyház foglalkozik ezekkel az alapvető vallási kérdésekkel: honnan jöttünk, miért vagyunk itt, és hová tartunk?

A Szcientológia Egyház rendszeresen megtartja vasárnapi vallási szertartását, amely ugyan nem a hét fő eseménye, mint a metodista egyházban, de azért biztosítja a közösségi vallási imádatot a csoport számára.

A Szcientológia Egyház nagyon is vallás, a szó legteljesebb értelmében.

Az Egyház a hagyományos liturgiai csatornákon, vallási kiadványainak terjesztése révén és közösségi programjaiban rendszeresen hirdeti meggyőződéseit.

A Szcientológia Egyház nagyon is vallás, a szó legteljesebb értelmében.

J. Gordon Melton
1981. május 10.

J. Gordon Melton az Amerikai Vallások Kutatóintézetének alapítója és igazgatója, mely szervezet a kaliforniai Santa Barbarában működik. Vezet egy programot, amely sok eltérő amerikai vallást kutat, különös figyelmet fordítva az új vallási mozgalmakra, amelyek 1965 óta igen szembetűnővé váltak Amerikában. Több mint 20 könyv írója/szerkesztője, amelyek többek között: Encyclopedia of American Religions (4th ed., 1994), The Cult Experience, New Age Encyclopedia, Religious Leaders of America, illetve a legújabb: Encyclopedia of African American Religion. Dr. Melton az Egyesült Metodista Egyház lelkésze, és a Kaliforniai Egyetem Vallástudományi Tanszékének munkatársaként dolgozik.

II. Szcientológia – Egy új vallás
Samuel S. Hill, Ph. D.
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE