I.
KÉPESÍTÉS

Jelenleg a vallástudományok docenseként állok alkalmazásban a Washington Egyetemen (St. Louis, Missouri), ahol a következő kurzusokat oktatom: „Kereszténység a modern világban”, „Új vallási mozgalmak Amerikában”, „Az észak-amerikai vallási élmény” és „Bevezetés a világ vallásaiba”. Emellett független íróként, szerkesztőként, előadóként és konzultánsként dolgozom a teológia és a vallás területén. Az Amerikai Vallásakadémia megbecsült tagja vagyok. Önéletrajzom mellékelten itt található.

1962-ben B. A.-t szereztem filozófiából a Quincyi Egyetemen (Quincy, Illinois); 1966-ban magna cum laude B. Div. diplomát a Harvard Divinity Schoolban (Cambridge, Massachusetts); 1981-ben pedig speciális vallástudományi Ph. D.-t a St. Michael’s College-ban (Toronto School of Theology, Toronto, Ontario). Doktori tanulmányaimhoz tartozott az egyesült államokbeli és külföldi új vallási mozgalmak II. világháború utáni megjelenésének vizsgálata meggyőződésrendszerük, életmódjuk, vezetésük, motivációik és őszinteségük, valamint létezésük anyagi feltételei és az általuk használt vallási terminológia szempontjából. Doktori tanulmányaim során tanulmányoztam az ókori szektariánus mozgalmakat, például a kumráni közösséget, az orphizmust és a misztériumvallásokat, valamint a középkori szerzetesrendeket és szektariánus mozgalmakat is. 1966–67 során Fulbright ösztöndíjasként filozófiával és ókori keleti vallásokkal foglalkoztam a Heidelbergi Egyetemen, 1968–69 során pedig nemzetvédelmi idegen nyelvi ösztöndíjas (Title VI) voltam sémi nyelvekből a Pennsylvaniai Egyetemen.

Hivatalos vallástudományi tanulmányaim mellett intenzíven részt vettem a vallási életben mint a Kisebb Testvérek Rendjének (közismertebb nevükön ferencesek) szerzeteseként. 12 és fél évesen léptem be az előkészítő papneveldébe. 18 éves koromban felöltöttem a reverendát, és megkezdtem noviciátusi évemet, amelyet imával, meditációval és csendességben töltöttem. 19 évesen, 1958-ban tettem első, ideiglenes szegénységi, önmegtartóztatási és engedelmességi fogadalmamat. 1958-tól 1962-ig filozófiát és a szabad művészeteket tanulmányoztam. 1962-ben szegénységi, önmegtartóztatási és engedelmességi örökfogadalmat tettem, amely után megkezdtem hivatalos teológiai tanulmányaimat, ezen belül a szentírás, a rendszeres teológia, az etika, a kánoni törvény, az egyháztörténet és egyházi régészet stb. tanulmányozását. A szegénységi fogadalom azt jelentette, hogy abszolút semmit sem birtokoltam, még a rajtam levő ruhát sem. Három különböző kolostorban laktam Illinois és Ohio államban, és sok másikat is meglátogattam mindenfelé a Középnyugaton. 1964-ben eldöntöttem, hogy elhagyom a kolostort. Teljesen végigkövettem a jogszerű távozáshoz szükséges kánoni eljárásokat, és 1965-ben közvetlenül VI. Pál pápától kaptam felmentést a fogadalmam alól. Továbbra is gyakorló római katolikus vagyok. Szerzetesként olyan típusú vallási életet éltem, amely nagyon hasonlít ahhoz, ahogy a Sea Organization tagjai élnek, ami a tanulást, a fegyelmet és az elkötelezettséget illeti.

A jelenlegi, Washington Egyetemen betöltött pozícióm előtt tanítottam a St. Louis-i Egyetemen (St. Louis, Missouri), ahol 1977–79 során a vallással és oktatással kapcsolatos posztgraduális program igazgatója voltam, és „Az amerikai vallási élmény”-ről tartottam kurzust; a Torontói Egyetemen (Toronto, Ontario), ahol 1976–77 során összehasonlító vallástudomány tanársegéd voltam; a St. John’s College-ban (Santa Fe, Új-Mexikó), ahol 1970-től 1975-ig a Szent Könyvek Program tanársegédje voltam; a LaSalle College-ban (Philadelphia, Pennsylvania), ahol 1969–73 során (nyári kurzusokon) bibliaismeretet és vallásantropológiát oktattam; a Boston College-ban (Chestnut Hill, Massachusetts), ahol 1967–68 során bibliaismeretet oktattam; és a Newton College of the Sacred Heart (Newton, Massachusetts) előadójaként, ahol bibliaismeretet oktattam.

1968 óta számos különböző kibontakozó vallási mozgalomról írtam, illetve tartottam előadást, amelyek a 19. és 20. század során Észak-Amerikában és másutt léteztek, beleértve a következőket: Great Awakening, shakerizmus, mormonizmus, hetednapi adventisták, Jehova tanúi, Új Harmónia, Oneida Közösség, Brook Farm, Egyesítő Egyház, Hare Krisna-mozgalom és a Szcientológia Egyház. Gyakran tartottam előadásokat az új vallások témájáról az Egyesült Államok, Kanada, Európa, Japán és Kína különféle főiskoláin, egyetemein és szakmai konferenciáin. Tettem vallomást az Egyesült Államok Kongresszusa, a New York-i Törvényhozó Gyűlés, valamint az Ohiói, Illinois-i és Kansasi Törvényhozás előtt, különféle szempontokból nyilatkozva azokról a hagyományos vallásokról és mai új vallásokról, amelyekről hosszú távú, első kézből származó ismereteim vannak. Különféle tárgyalási helyszíneken és bírósági ügyekben nyújtottam be szakvéleményt és vallomást a Szentlélek Társasága a Világ Kereszténységének Egyesítéséért (Egyesítő Egyház), a Szcientológia Egyház, a hindu vaisnaviták (Hare Krisna), a WICCA, a Bruderhof, a Keresztény Milícia, az anabaptista amishok, a keresztény premillennialisták, a rasztafariánusok és mások kapcsán.

A Szcientológia Egyházat 1976 óta tanulmányozom mélyrehatóan, az írásos anyagaik hatalmas tömegét is beleértve. Szcientológia-egyházakban és -központokban tett látogatásaim révén (Los Angeles; Gilman Hot Springs, Kalifornia; Clearwater, Florida; St. Louis; Portland, Oregon; Toronto; és Párizs) megismerkedtem a vallás mindennapi tevékenységeivel. Számos interjút lefolytattam a Szcientológia Egyház tagjaival, és megfigyeltem, ahogy a szcientológusok felekezetük központi vallási gyakorlataival foglalkoztak. Ismerem a Szcientológiáról szóló anyagok nagy részét is, az objektív tudományos írásoktól a sajtóbeszámolókon át a részrehajló kommentárokig, kedvező és kedvezőtlen oldalról egyaránt. E széles körű vizsgálat alapján, valamint tudományos hátterem és folyamatos munkatapasztalatom figyelembevételével alakítottam ki az alábbiakban kifejtett véleményemet.

F) E-méter
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE