III.
VALLÁSI GYAKORLATOK

A vallási gyakorlatok szempontjából tekintve, a Szcientológia rendelkezik azokkal a ceremoniális vallási formákkal, amelyek a világ vallásaiban megtalálhatók, nevezetesen a beavatás vagy keresztelés (amelyet a szcientológusok „névadónak” hívnak), a házasságkötés, a temetés stb. Mindazonáltal a Szcientológiában a csak itt található központi vallási gyakorlat az auditálás, amely talán a római katolikusok, a buddhisták és a hindu védantisták egyre haladóbb meditációs szintjeihez hasonlítható. A Szcientológiában az auditálás kiegészítője a képzés, amelyet a III. (b) részben fejtek ki hosszabban.

(a) Az auditálás egy olyan vallási instrukciós típusú eljárás, amelyben spirituális segítők (képzett Szcientológia-lelkészek) vezetik keresztül a hívőket a szellemi megvilágosodás állapotain. A szcientológusok úgy vélik, hogy az aktív végighaladás ezen a fokozatos auditálási folyamaton segít megszabadítani a lelket, azaz a „thetánt”, a gúzsba kötő bajaitól, azaz az „engramoktól”. Az auditálás szakaszait „fokozatoknak” vagy „szinteknek” nevezik, és ezeket a Szcientológia „Osztályozási, fokozati és tudatossági tábla” mutatja. A tábla metaforikus formában jeleníti meg a spirituális létezés alsóbb szintjeiről való eljutást a magasabb szintekre. A szcientológusok ezt a táblázatot úgy hívják, hogy „A Híd a teljes szabadsághoz” vagy egyszerűen „Híd”. A Híd részletezi a spirituális kontinuumot, amely a negatív „nemléttől” a középső „kommunikáción”, „felvilágosodáson”, „képességen” át a „Clearingig”, a „forrásig” és végül a „hatalom mind a nyolc dinamikán” szintig terjed. A Szcientológia vallási gyakorlat jelentős része az auditálásra és a felvilágosítást célzó, valamint auditorokat (az Egyház szellemi tanácsadóit) képző tanfolyamokra irányul. E fokozatos szakaszok jelentősen hasonlítanak a vallási és lelki világosság fázisaihoz és szintjeihez két kiváló keresztény értekezésben: Szent Bonaventura középkori ferences teológus A lélek útja Istenhez című és a jezsuita rendet megalapító Loyolai Szent Ignác Lelkigyakorlatok című munkájában. Az auditálás spirituális célja először a „Clearré” válás a káros engramoktól való megszabadulással, majd az „Operatív Thetánná” (OT) válás, hogy az egyén „ok” legyen „az élet, a gondolat, az anyag, az energia, a tér és az idő felett”. Bár a szcientológusok testi bajok esetén nem ellenzik orvos felkeresését, szilárdan ellene vannak mindenféle pszichotrop szer alkalmazásának, amelyek véleményük szerint nem segítik, hanem éppenséggel gátolják a lélek mentális és spirituális gyógyulását.

(b) A Szcientológia másik központi vallási gyakorlata a képzés, amely az Egyház írásainak intenzív tanulmányozását tartalmazza. Bár a képzés egyik fontos aspektusa egyéni auditorok képzése, hogy képesek legyenek a hívőknek auditálást nyújtani, az auditorképzés magában foglal egy ugyanilyen fontos egyéni, spirituális komponenst is. Az alább leírtak szerint ez a spirituális elem megfelel annak, hogy a Szcientológia és a keleti vallások a hangsúlyt a meditatív és instrukcionális imádatra helyezik, nem pedig a nyugati vallásokra jellemző ünnepi imádatra. A Szcientológia hitelvei leszögezik, hogy a hívők számára a Hídon való haladásból származó lelki épülés fele a képzésből ered.

IV. Egyházi közösség
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE