II. Kik a szcientológusok?

Roy Wallis és Roland Chagnon Szcientológia Egyházról írt tanulmányai kísérletet tettek arra, hogy felvázolják a követők profilját. Eredményeik számos ponton egybeesnek.

Franciaországban megpróbáltunk ugyanilyen jellegű adatokat gyűjteni 285 véletlenszerűen kiválasztott követőtől. A kibontakozó profil azt mutatja, hogy kétharmaduk férfi, életkoruk többnyire 26 és 41 év közé esik. Legtöbbjük házas, és egy vagy két gyereke van.

A szcientológusok rendszerint városi környezetben születtek, és 18 éves korukig ott éltek. Aktív tagjai a társadalomnak; szakmai színvonaluk magas (közepes méretű vállalkozások, felső vezetők, üzletemberek, kézművesek, bolttulajdonosok). 42%-uk jutott el középszintű végzettségig, és szakosodott műszaki, művészeti, kereskedelmi vagy irodalmi területekre.

A francia szcientológusok főként katolikus háttérrel rendelkeznek, de azt már elhagyták; 16%-uk állítja magáról, hogy ateista. Azoknak, akik hajlandónak mutatkoztak arra, hogy beszéljenek korábbi vallásukkal szemben mutatott jelenlegi magatartásukról, kicsivel több mint fele azt állította, hogy még mindig odatartoznak, és többen el kívánták mondani, hogy jobban megértik azt, és lelkileg mélyebben élik meg. Megjegyzendő, hogy a Szcientológia gyakorlata nem szükségképpen vezet az eredeti vallás elutasításához – noha gyakorlati szempontból a Szcientológia teljes értékű vallás –, és a szcientológusok általában kizárólag társadalmi és családi okok miatt őrzik meg a korábbi vallásukhoz tartozásukat.

III. Hogyan igazolják a szcientológusok a hitvallásaikat?
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE