Hogyan maradj egészséges | Eszköztár a megelőzéshez

III. Dogma

Amikor L. Ron Hubbard megírta a Dianetika: A szellemi egészség modern tudománya című könyvet, és közzétett benne egy lereagálási terápiát, nem gondolt arra, tudomásom szerint, hogy egy egyház vagy hit lesz majd az eredménye. Az egyetlen célja abban az időben az volt, hogy az elmét célba vevő módszerek révén segítsen az embereknek. Más szóval, kételkedett a pszichoanalitikusok által nyújtott kezelésben.9 Ezért egy másik lehetséges rendszert keresett, amely segít az embereknek, és jobb képességűvé teszi őket. Ezt ki is fejtette a Dianetika című alapkönyvben, amely 1950-ben jelent meg először.

Ahogy további kutatásokat végzett, Hubbard felfedezte, hogy a személy nem pusztán egy test vagy egy elme. Valójában halhatatlan szellemi lény, amelyet ő „thetán”-nak nevezett. A thetán maga az egyén – nem a teste vagy az elméje vagy bármi más. Ez nem valami olyasmi, amivel rendelkezik, hanem ami ő maga. Ez a thetán számtalan előző életet élt le, és túl fogja élni a jelenlegi test halálát. A Szcientológiában az előző életek fogalmát a buddhizmus karmikus formációihoz (szamszára) lehet hasonlítani.10

A Szcientológia az auditálás elnevezésű gyakorlattal célozza meg ezeket a múltbeli traumákat: ezzel a thetánt tehermentesíteni lehet ezektől a múltbeli tapasztalatoktól, és így tudatosabbá válhat önmagával mint szellemi lénnyel kapcsolatban.

A Szcientológia hitelvei szerint a thetánt traumatikus tapasztalatok terhelik, amelyeket a jelenlegi és a megelőző életeiben szerzett, és ezek a reaktív elmében tárolódnak. E tapasztalatok folyamatosan azt okozhatják, hogy fájdalmat érez, vagy irracionálisan cselekszik, és elzárják a teljes szellemi tudatosságát és képességeit. A Szcientológia az auditálás elnevezésű gyakorlattal célozza meg ezeket a múltbeli traumákat: ezzel a thetánt tehermentesíteni lehet ezektől a múltbeli tapasztalatoktól, és így tudatosabbá válhat önmagával mint szellemi lénnyel kapcsolatban. Válaszokat talál ilyen kérdésekre: Ki vagyok? Miért vagyok? Ahogy valaki egyre magasabb szellemi tudatosságot ér el az auditáláson keresztül, azt is megtanulja, hogyan éljen teljesebb és etikusabb életet a létezés minden síkján, amelyeket a Szcientológiában a nyolc dinamikának hívnak. Minden személy úgy tekinthető, hogy a nyolc dinamikán létezik, és törekszik túlélésre. Ezek így írhatók le:

1. dinamika: dinamikus késztetés a túlélésre egyénként.

2. dinamika: késztetés a túlélésre a szexen és a családon keresztül.

3. dinamika: túlélés mint csoport. Ez magába foglal minden csoportot, például az ember munkáját, iskoláját, klubját stb.

4. dinamika: késztetés a túlélésre az Emberiségért.

5. dinamika: késztetés a túlélésre az összes – növényi és állati – életformáért.

6. dinamika: késztetés a fizikai univerzum túlélésére, minden anyagot, energiát, teret és időt beleértve.

7. dinamika: késztetés a szellemi lényekként való túlélésre – a szellemi dimenzió.

8. dinamika: késztetés a túlélésre végtelenként vagy a Legfelsőbb Lényként.

Ezeket a dinamikákat koncentrikus körökként lehet elképzelni, úgy, hogy minden egyes magasabb dinamika magában foglalja az alatta lévőket. Az auditálás (személyes szellemi tanácsadás, amely a Szcientológia gyakorlatának központi része) megcélozza mindezeket a dinamikákat, és emeli a személy tudatosságát és felelősségét mindegyiken, beleértve a szellemi dimenzióval és Istennel való kapcsolatát is.

A Legfelsőbb Lény vagy Isten dinamikájának fogalma mindenfelé megjelenik a Szcientológia hitelveiben. Bár a Szcientológiában nincs meghatározott dogma arról, hogy milyen formát vesz fel a Legfelsőbb Lény, a vallási hitelvekben azt találjuk, hogy ez egy teremtő Isten, amely minden létezés csúcspontján van. Isten létezése és szerepe látható például A Szcientológia Egyház hitvallásában:

Mi, akik az Egyházhoz tartozunk, hisszük,

hogy minden ember egyenlő jogokkal lett teremtve, fajára, bőrszínére vagy vallási hovatartozására való tekintet nélkül;

hogy minden embernek elidegeníthetetlen joga van saját vallásos gyakorlataihoz és azok végzéséhez;

hogy minden embernek elidegeníthetetlen joga van saját életéhez;

hogy minden embernek elidegeníthetetlen joga van saját épelméjűségéhez;

hogy minden embernek elidegeníthetetlen joga van önmaga megvédéséhez;

hogy minden embernek elidegeníthetetlen joga van létrehozni, kiválasztani, segíteni vagy támogatni saját szervezeteit, egyházát és kormányát;

hogy minden embernek elidegeníthetetlen joga van szabadon gondolkodni, szabadon beszélni, szabadon leírni saját véleményét, és ellenezni mások véleményét, valamint beszélni vagy írni mások véleményéről;

hogy minden embernek elidegeníthetetlen joga van saját fajtájának teremtéséhez;

hogy az emberi lélek az ember jogaival rendelkezik;

hogy az elme tanulmányozását és a mentális eredetű betegségek gyógyítását nem szabad a vallástól elidegeníteni vagy nem vallásos területeken elnézni;

és hogy ezeket a jogokat semmilyen, Istennél kisebb erőnek nem áll hatalmában felfüggeszteni vagy érvényteleníteni, sem nyíltan, sem burkoltan.

És mi, akik az Egyházhoz tartozunk, hisszük,

hogy az Ember alapvetően jó;

hogy túlélésre törekszik;

hogy túlélése saját magától, a társaitól és az univerzummal való testvériség megvalósításától függ.

És mi, akik az Egyházhoz tartozunk, hisszük, hogy Isten törvényei megtiltják az Embernek,

hogy elpusztítsa saját fajtáját;

hogy elpusztítsa más épelméjűségét;

hogy elpusztítsa vagy leigázza más lelkét;

hogy tönkretegye vagy csökkentse társai vagy csoportja túlélését.

És mi, akik az Egyházhoz tartozunk, hisszük,

hogy a szellem megmenthető, és

hogy egyedül a szellem mentheti vagy gyógyíthatja meg a testet.

Az auditálás mellett a szcientológusok L. Ron Hubbard írásainak tanulmányozásán vagy felvett előadásainak – amelyek mennyisége terjedelmes – meghallgatásán keresztül is keresik a megvilágosodást. Ezt a tanulást képzésnek nevezik, és ez a másik fő vallásos gyakorlat a Szcientológiában az auditálás mellett.

A Szcientológiában létezik még egy Méregtelenítő program is, amely testmozgás, vitaminok és szauna kombinációját használja, hogy megszabadítsa a testet a drogoktól, kémiai anyagoktól és egyéb méreganyagoktól, amelyek megakadályozzák a szellemi előrehaladást. Ez része a „kiegyensúlyozott életnek” (szintén alaptétel a utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházában, a mormonoknál), amely segít a személynek közelebb kerülni a 8. dinamikához, „Isten dinamikájához”.11

A Szcientológia-lelkészek házasságkötést, temetést, keresztelést és lelkipásztori tanácsadást is végeznek, olyan szertartásokat és szimbolizmust használva, amely egyedülállóan a Szcientológiához tartozik.

A Szcientológia nagyjából ugyanazt a nézetet vallja a dogmákkal kapcsolatban mint a legtöbb más vallás. Úgy mutatja be őket, mint objektív tényeket,12 de nem használja magát a szót, ahogyan a római katolikus egyház, ahol a dogmák az örökkévalóságig rögzítettek (vatikáni zsinat, 1870).

Hubbard kijelentette, hogy az első alapelv az, hogy a bölcsesség mindenkié. A második az, hogy a bölcsességnek alkalmazhatónak kell lennie, a harmadik alapelv pedig az, hogy a bölcsesség csak akkor értékes, ha igaz, vagy ha működik. L. Ron Hubbard azt mondta: „A Szcientológia olyan messzire fog jutni, amennyire működik.”13

IV. Következtetés
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE