ELŐSZÓ

Most, amikor a Szcientológia Egyház vallási üzenete és vallási gyakorlata eljut az emberiséghez, és az emberiség megismerheti, olyan kort írunk, amelyben a spirituális üzeneteket rendkívül nehéz befogadni. Számos komoly oka van annak, hogy bármiféle spirituális üzenet befogadása gátolva van egy személy szubjektív realitása számára.

Csak néhányat említünk meg:

1. a közgondolkodás tömeges elvilágiasodása;

2. a hagyományos vallási rendszerek, tanok és gyakorlatok a mai emberek többségét semmilyen módon nem érintik meg;

3. a hagyományos egyházak közötti törésvonalak csalódást okoznak a hétköznapi hívőkben, és arra késztetik őket, hogy más, nem konvencionális forrásokhoz forduljanak;

4. az, hogy az egyén elveszti saját szellemi alapzatának emocionális élményét, és hamisan mulandó értékekkel azonosítja önmagát – vagyis a szellemi azonosság elvesztése –, együtt jár azzal, hogy nem képes többé szélesebb szellemi összefüggésben tekinteni magát, mint a jelenlegi élet.

A helyzetet súlyosbítja számos társadalmi, politikai, ökológiai és kulturális válság, amelyek forrásai stabil alapot találnak abban, hogy a személy elfelejtette saját szellemi természetét. Az ember elvesztette önmaga szellemi természetének ismeretét, és ez jól látható katasztrófákhoz és megrázkódtatásokhoz vezet, mivel a személy elvesztette szellemi azonosságát, és hamis értékekkel azonosítja önmagát. Mivel ez a hamis önazonosítás túl messzire ment, igencsak hosszú utat igényel, hogy újból felfedezze a valódi identitását és önmagával kapcsolatos tudatosságát mint szellemi lény – ami a szellemi önazonosítás újjáéledéséhez vezető út. A visszaút a szellemi önazonossághoz nem mindig egy hagyományos vallási rendszeren keresztül vezet. Éppen ellenkezőleg, sokan a hagyományos vallási rendszereken kívül keresik az ösvényt, és mindenképpen megvan a joguk, hogy utat keressenek a szellemi megújuláshoz és újjászületéshez, akár a hagyományos vallási rendszereken kívül, ha a hagyományok képtelennek bizonyulnak megfelelő választ adni a modern kor kihívásaira.

A Szcientológia vallási gyakorlata és vallási üzenetei választ adnak, és utat mutatnak a szellemi újjászületés felé. A Szcientológia Egyház azt az embert szólítja meg, akinek szemléletét egy vallástalan kor formálta, és azokra a szokásokra és trendekre épít, amelyeket ez a korszak teremtett. A kifejezett célja pedig az, hogy újjáélessze a szellemi öntudatot.

A Szcientológia vallási gyakorlata és vallási üzenetei választ adnak, és utat mutatnak a szellemi újjászületés felé. A Szcientológia Egyház azt az embert szólítja meg, akinek szemléletét egy vallástalan kor formálta, és azokra a szokásokra és trendekre épít, amelyeket ez a korszak teremtett. A kifejezett célja pedig az, hogy újjáélessze a szellemi öntudatot. A Szcientológia Egyház figyelembe veszi a modern társadalom vallási és hitbeli sokszínűségét. Ezért a Szcientológia Egyház spirituális üzenete mindenféle vallási csoport felé irányul, és megengedi, hogy más vallásúak is gyakorolják a Szcientológiát, és a Szcientológia Egyház tagjainak megengedi, hogy más vallásokhoz tartozzanak.

A Szcientológia Egyház küldetése különös fontossággal bír a volt totalitárius országok számára. A szellemi megújulást akadályozó fentebb leírt modern világbeli korlátok a poszttotalitárius országokban megsokszorozódnak. Hozzá kellene tennünk egy további rendkívül fontos feladatot, ami a fejlett demokratikus intézményekkel rendelkező országokban ismeretlen: a polgári társadalom intézményeinek újjáépítését, amelyeket teljesen leromboltak a totalitárius rezsim időszakában. Ez a közösségi és helyi önigazgatás intézményeit jelenti, és annak szükségességét, hogy a lakosságnak közösségépítő készségeket kell megtanítani. A Szcientológia Egyház szellemi képzési technológiái és közösségépítésben szerzett tapasztalata itt játszhat és játszik is fontos szerepet a nem totalitárius államokkal rendelkező országok új szellemi alapjainak megteremtésében.

A helyzetet etnikai és politikai konfliktusok súlyosbítják, amelyek folyamatosan azzal fenyegetnek, hogy nemzetközi és vallásközi konfliktusokká válnak a poszttotalitárius országokban. Ezért a Szcientológia Egyház sikeres vallásközi munkájának tapasztalatai sürgetően szükségessé válnak az új államok, országok és területek számára.

A Szcientológia ahhoz az emberhez szól, aki készen áll arra, hogy kutatást végezzen saját valódi szellemi természete irányába a saját erejéből. A Szcientológia világos ígéreteket tesz, és megadja az ígért cél elérésének kritériumait. Ez különösen fontos, mert az embereket arra ösztönzi, hogy csakis önmagukban bízzanak, és a saját erejükre támaszkodjanak, azokat szólítja meg, akik szellemi igazságot keresnek, és egyidejűleg fontos számukra a személyes szuverenitás és függetlenség egy szellemi szférában. Sok ilyen ember van a modern Oroszország minden társadalmi és szakmai rétegében. Tehát melyek azok az alapvető vallási/spirituális természetű okok, amelyek vonzóvá teszik a Szcientológiát ezeknek a függetlenül gondolkodó, aktív és bizalmatlan embereknek a számára a poszttotalitárius korszakban? Ennek megválaszolására szükséges megérteni a Szcientológia tanainak és egyházi szervezetének néhány alapvető elemét, valamint az értékeit azok számára, akik nem találtak válaszokat a hagyományos egyházban.

A Szcientológia ahhoz az emberhez szól, aki készen áll arra, hogy kutatást végezzen saját valódi szellemi természete irányába a saját erejéből.

Különösképpen szükséges megválaszolni a következő kérdéseket: Mi a Szcientológia mint teológiai rendszer? Hogyan közelíti meg azt a problémát, hogy fenntartson egy szent tudást? Mi a Szcientológia spirituális üzenetének felépítése? Mi az új létezés felépítése a Szcientológiában, és mi a felfogása az Abszolútummal kapcsolatban?

Az e kérdésekre adott előzetes válaszokban meg fogjuk próbálni tisztázni a Szcientológia gyors sikerének okát Oroszországban, illetve összességében a poszttotalitárius országokban.

I. A Szcientológia mint teológiai rendszer
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE