IV. KÖVETKEZTETÉS

A fenti elemzés azt mutatja, hogy a vallások Smart által azonosított hét dimenziója mind jelen van a Szcientológiában. Azt is mutatja, hogy bár a Szcientológiának megvannak a maga sajátosságai, sok hittétele és gyakorlata hasonló vagy párhuzamba állítható egy vagy több más, elismert valláséival.

Bár a Szcientológiának megvannak a maga sajátosságai, sok hittétele és gyakorlata hasonló vagy párhuzamba állítható egy vagy több más, elismert valláséival.

Azt a kérdést, hogy vallás-e a Szcientológia, az Ausztrál Legfelsőbb Bíróság is megvizsgálta (The Church of the New Faith v. The Commissioner for Payroll Tax, Australian Law Journal Reports 57 [1983]: 785ff.). A bíróság egyhangú véleménye az volt, hogy a Szcientológia vallás. Az ítélet meghozatalakor ebben a konkrét esetben a bírók (Mason és Brennan) a vallás két kritériumát használták: „(i) egy természetfeletti Lényben, Dologban vagy Elvben való hit; és (ii) viselkedési szabályok elfogadása e hit érvénybe léptetésére” (Australian Law Journal Reports 57 [1983]: 785). Wilson és Deane bíró négy kritériumot használt segítségként annak eldöntése során, hogy egy adott gondolati és gyakorlati rendszer vallást alkot-e:

(i) hogy az adott gondolat- és/vagy gyakorlatcsoportnak része a természetfelettiben való hit, vagyis az a meggyőződés, hogy a valóság túlnyúlik azon, amit az érzékekkel érzékelni lehet; (ii) hogy a gondolatok kapcsolatban állnak az ember természetével és univerzumban elfoglalt helyével, valamint természetfeletti dolgokhoz való viszonyával; (iii) hogy a követők elfogadják, hogy a gondolatok megkövetelik tőlük, illetve bátorítják őket, hogy tartsanak be bizonyos standardokat vagy viselkedési kódexeket, vagy vegyenek részt bizonyos gyakorlatokban, amelyeknek természetfeletti jelentőségük van; (iv) hogy a követők – bármilyen lazán szerveződjenek, és bármilyen eltérő meggyőződésekkel és gyakorlatokkal rendelkezzenek is – egy azonosítható csoportot vagy azonosítható csoportokat alkotnak. (Australian Law Journal Reports 57 [1983]: 785)

A bírák közül egy vagy több konkrétan megfontolta azt a tényt, hogy első megfogalmazásuk óta a Szcientológia hittételei és gyakorlatai bővültek, hogy a Szcientológia nem ragaszkodik ahhoz, hogy követői szüntessék meg egyéb vallási hovatartozásukat, és hogy a Szcientológia gyakorlataiban erős kereskedelmi hangsúly van. A bírák arra a következtetésre jutottak, hogy e tények egyike sem teszi alkalmatlanná a Szcientológiát a vallási elismerésre; sőt hasonló megállapításokat lehetne tenni néhány más elismert vallásról is a történelmének különböző pontjain.

Az előző elemzésben megadott okokból a magam részéről azt gondolom, hogy a Szcientológia joggal tekinthető vallásnak. Amellett, hogy rendelkezik azokkal a szembetűnő általános jellemzőkkel, amelyek sajátosan jellemzők az elismert vallásokra, a Szcientológiának saját megkülönböztető jegyei is vannak – konkrét meggyőződések és gyakorlatok, amelyek miatt eltérő vallásnak kell tekinteni, ahelyett hogy nem tekintjük vallásnak.

Alan W. Black
1996. január 24.

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE