II.
FELADAT

Felkértek, hogy adjak szakértői véleményt két átfogó kérdésben: 1. „Vallás”-e a Szcientológia, a szó minden tekintetében? És: 2. „Vallási imádati helyek”-e a Szcientológia-egyházak, a kifejezés minden tekintetében? Megértem, hogy e kérdések az azt vizsgáló adminisztratív eljárás során merülnek fel, hogy a Szcientológia-egyházak mint „vallási imádati helyek” jogosultak-e ingatlanadó-mentességre. Ezeket a kérdéseket nem jogi szakértőként vagy jogi nézőpontból közelítem meg, hanem vallás- és kultúrfilozófusként, aki kimondottan ismeri a modern kor vallásait, ideértve a Szcientológiát is.

...a Szcientológia a szó minden értelmében imádatot folytató közösség, mert az imádat tárgya abszolút és transzcendens, az imádat formái egyaránt szellemiek és oktatásiak, továbbá az imádati alkalmak lehetnek privátak és nyilvánosak is.

Még az alábbi teljes tárgyalás előtt kijelentem, hogy szakmai képzésem és tudományos kutatásaim alapján meggyőződésem, hogy a Szcientológia a kifejezés minden értelmében vallási szervezet, mert megfelel bármilyen vallási hagyomány tudományos definíciójának, mert ugyanazoknak a céloknak az elérésére törekszik, mint bármely vallási törekvés, és mert megtalálhatók benne bármely vallási közösség dimenziói. Arról is meg vagyok győződve, hogy a Szcientológia a szó minden értelmében vallási imádatot folytató közösség, mert az imádat tárgya abszolút és transzcendens, az imádat formái egyaránt szellemiek és oktatásiak, továbbá az imádati alkalmak lehetnek privátak és nyilvánosak is.

III. A Szcientológia mint vallási szervezet elemzése
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE