Hogyan maradj egészséges | Eszköztár a megelőzéshez

IV. A Szcientológia eszméinek vallásos természete

Világi szervezetekkel összehasonlítva a Szcientológia egyes eszméinek vallásos természete gyorsan világossá válik, még ha a Szcientológia egyelőre nem is alakított ki komplex teológiát. Egészen más, mint a politikai társaságok, amelyeket nem igazán érdekelnek a halhatatlan lelkek. Hasonlóképpen különbözik a társasági kluboktól is, amilyen az Oddfellows vagy a Loyal United Order of Anglo-Saxons. Inkább hasonlít a szabadkőművességhez, amely hisz Istenben, az isteni Építészben, továbbá a szellemi lényekben. Viszont a szabadkőművesek gyakran kijelentették, hogy a szervezetük nem vallás. Európa nagy részén, legalábbis a közelmúltig, a szabadkőművesség erősen antiklerikális, valamiféle vallástalan vallás volt. De Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban a szabadkőművesek gyakran tagjai voltak a hivatalos egyházaknak is, és igyekeztek megmutatni, hogy nem egy rivális vallást követnek, hanem egy erkölcsi kódexet, és hogy támogatják az igazi vallást.

Röviden ki lehet térni még az ókori és modern vallási mozgalmakra. A dzsainok Indiában sok lélekben hisznek, de Istenben nem, mégis vallásként tartják számon őket. A buddhisták nem hisznek sem egy legfelsőbb Istenben, sem egy körülírható lélekben – bár vannak különbségek elmélet és gyakorlat között –, mégis a nagy világ- és misszionárius vallások közé sorolják őket. Sok hindu védanta gondolkodó nemdualista – azt a hitet vallják, hogy az emberi és az isteni egy és ugyanaz, mivel az egyéni lélek maga az egyetemes lélek. A keresztény vagy nyugati jogi értelemben ez nem Isten, a hinduizmus mégis jelentős vallás. A modern időkben az indiai neovédanta jelentős mértékben kihatott Európára és Amerikára, mivel a tanításai különböznek mind a nyugati vallás merev dogmatizmusától, mind a legtöbb modern tudomány materializmusától.

Az alapítóról és a célokról szóló rész kijelenti, hogy a cél az ember kiszabadítása a rabigából, amely „megpróbálta a sejtek, az agy és a test szintjére süllyeszteni, hiszen ez »tudományos« hazugság, amely számtalan kárt okozott már az embernek, és amely – hacsak nem változtatunk rajta – végül teljes megsemmisülést fog eredményezni”.

A Szcientológia, úgy tűnik, kezdettől fogva és alapvető tantételként elfogadott egyfajta spirituális hozzáállást az élethez. Az alapítóról és a célokról szóló rész kijelenti, hogy a cél az ember kiszabadítása a rabigából, amely „megpróbálta a sejtek, az agy és a test szintjére süllyeszteni, hiszen ez »tudományos« hazugság, amely számtalan kárt okozott már az embernek, és amely – hacsak nem változtatunk rajta – végül teljes megsemmisülést fog eredményezni”.

És újból: „hogy az ember elsősorban egy szellem, halhatatlan, és alapvetően elpusztíthatatlan.”

V. Következtetés
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE