Hogyan maradj egészséges | Eszköztár a megelőzéshez

V.
KÖVETKEZTETÉSEK

A fenti elemzés világosan mutatja, hogy bár előfordul a hittagadás az új vallási mozgalmakban, az ilyen nem hagyományos vallásokból távozók túlnyomó többsége nem táplál tartós ellenszenvet korábbi vallási kötődésével és tevékenységeivel szemben. Bár őszintén elismerik, hogy vallási szükségleteiket és reményeiket nem elégítette ki, úgy látják, hogy volt pozitív értelme és értéke a múltbeli tapasztalataiknak. Ezzel ellentétben, van egy sokkal kisebb számú hitehagyott, akinek feltett szándéka, hogy hiteltelenítse, sőt lerombolja azt a vallási közösséget, amelynek korábban hűséges tagja volt. A legtöbb esetben ezeket a hitehagyottakat vagy erőszakkal távolították el a vallási közösségükből, családtagok vagy szektaellenes csoportok beavatkozásával, vagy hamar szektaellenes csoportok és írások befolyása alá kerültek, miután önként távoztak egy új vallási csoportból.

Nem kétséges, hogy az új vallásoknak ezek az elkötelezett és hajthatatlan ellenségei elferdített képet mutatnak az új vallásokról a közvélemény, a tudomány és a bíróságok számára, mert könnyen hozzáférhetők, és nagyon is készek korábbi vallási kötődéseik és tevékenységeik ellen vallani. Az ilyen hitehagyottak mindig olyan forgatókönyvet követnek, amely igazolja őket azzal, hogy a vallási csoportot teszi felelőssé a saját tetteikért. Valójában a különféle agymosási történeteket, amelyeket oly gyakran hoznak fel az új vallási mozgalmak ellen, a társadalomtudósok és a vallástörténészek már egyértelműen cáfolták, és megmutatták, hogy ez nem más, mint szándékos erőfeszítés arra, hogy a nem hagyományos vallások meggyőződéseit és gyakorlatait lejárassák a kormányzati szervek és a nagyközönség előtt. Az ilyen hitehagyottakat felelősségteljes újságírók, tudósok vagy bírók aligha tekinthetik megbízható információforrásnak. Még a nem neheztelő önkéntes távozók beszámolóit is óvatosan kell kezelni, mivel saját identitásuk és önbecsülésük megalapozására szolgáló jelenlegi erőfeszítéseik fényében értelmezik múltbeli vallási tapasztalataikat.

Röviden, az új vallásokból távozó hitehagyottak nem felelnek meg a szakértő tanúktól megkívánt személyes tárgyilagosság, szakmai kompetencia és tájékozott megértés követelményeinek.

Lonnie D. Kliever
Dallas, Texas
1995. január 24.

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE