„A Moszkvai Szcientológia Egyház bejegyzésének megtagadásakor a moszkvai hatóságok nem jóhiszeműen cselekedtek, és elhanyagolták a semlegesség és elfogulatlanság kötelezettségét a kérelmező vallási közössége irányában. Az előzőek fényében a bíróság úgy tekinti, hogy a kérelmező vallás- és egyesülési szabadságra vonatkozó jogába való közbeavatkozás nem volt indokolt. Így tehát az egyezmény 9. cikkének olvasatában a 11. cikk megsértése forog fenn.”

Lásd még: „A Moszkvai Szcientológia Egyház mérföldkő jelentőségű
pert nyert a vallásszabadság ügyében az Emberi Jogok Európai Bíróságán”
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE