A vezetői képesség ritka, értékes tulajdonság, olyan adottság, amelyet csak néhány nem mindennapi egyén birtokol. L. Ron Hubbard – vezetési technológiája részeként – irányelvek hatalmas rendszerét fejlesztette ki, hogy képessé tegye az Egyház ügyvezetőit és a menedzsereket arra, hogy intelligensen gyakorolják hatalmukat, illetve ésszerűen vezessenek, mivel ez teszi majd lehetővé csoportjuk számára a virágzást és prosperálást. E kódex követése fokozni fogja sikereinket vezetőként a Szcientológia-egyházakban, de akár bármely más csoportban is, az üzleti vállalkozásoktól kezdve egy egész nemzetközösségig. Ezt a kódexet L. Ron Hubbard írta 1951-ben.

Egy vezetőnek ahhoz, hogy hatékony és sikeres legyen:

1. A lehető legteljesebb mértékben meg kell értenie annak a csoportnak a céljait és szándékait, amelyet irányít. Képesnek kell lennie arra, hogy lássa és magáévá tegye a cél ideális elérését, ahogy azt a célalkotó megálmodta. Tudnia kell tolerálni és javítani azokat a gyakorlati teljesítményeket és haladást, amelyre csoportja és annak tagjai képesek lehetnek. Mindig törekednie kell arra, hogy csökkentse az ideális és a gyakorlati között tátongó örök szakadékot.

2. Fel kell ismernie, hogy elsődlegesen arra hivatott, hogy beosztottjai és az egész csoport számára teljes mértékben és őszintén értelmezze az ideált és az etikát, valamint céljaikat és szándékaikat. Kreatívan és meggyőzően e célok felé kell vezetnie beosztottait, magát a csoportot és a benne lévő egyéneket.

3. Átfogó képpel kell rendelkeznie a szervezetről, kizárólag az egész szervezet érdekében szabad cselekednie, és soha nem szabad klikkeket kialakítania vagy előnyben részesítenie. A csoportban lévő egyéneket kizárólag annak fényében ítélje meg, hogy milyen értékesek az egész csoport számára.

4. Soha nem szabad haboznia abban, hogy egyéneket áldozzon fel a csoport érdekében, akár a tervezés, a végrehajtás, akár az általa gyakorolt igazságszolgáltatás során.

5. Meg kell óvnia az összes kiépített kommunikációs vonalat, és ahol szükséges, ki kell egészítenie őket.

6. Meg kell óvnia minden affinitást a saját felelősségi körén belül, és neki magának is affinitása kell hogy legyen a csoport iránt.

7. Mindig a legmagasabb szintű kreatív realitást kell elérnie.

8. Tervezésének – a célokat és szándékokat tekintetbe véve – meg kell valósítania az egész csoport tevékenységét. Soha nem szabad hagynia, hogy a szervezetek úgy nőjenek, hogy csak elterpeszkednek, hanem a próbaprojektek során szerzett információk segítségével friss és rugalmas állapotban kell tartania a szervezeti tervezést.

9. Fel kell ismernie magában a csoport alapeszméjét, és az adatokat, amelyekből létrehozza megoldásait, úgy kell fogadnia és kiértékelnie, hogy a lehető legnagyobb figyelmet fordítja az adatok igaz voltára.

10. A csoport szolgálatának kell szentelnie magát.

11. Meg kell engednie magának, hogy egyéni szükségleteit illetően jól kiszolgálják, ily módon takarékoskodva saját erőfeszítéseivel, és bizonyos kényelmet élvezve, hogy alapeszméjét magas szinten tartsa.

12. Meg kell követelnie az alárendeltjeitől, hogy valódi érzéseit, valamint döntéseinek okait teljes egészükben olyan világosan adják tovább az általuk vezetett területekre, amennyire csak átadhatóak, és csak az alárendeltek által irányított egyének jobb megértése érdekében bővítsék ki és értelmezzék őket.

13. Soha nem szabad megengednie magának, hogy elferdítse vagy elfedje azon ideál vagy etika bármely részét, amely alapján a csoport működik, és azt sem, hogy az ideál és az etika elöregedjen, divatjamúlttá és működésképtelenné váljon. Soha nem szabad megengednie, hogy a tervezését a beosztottak elferdítsék vagy cenzúrázzák. Soha nem szabad megengednie, hogy a csoport egyedi tagjainak ideálja és etikája leromoljon; használjon mindig érvelést az ilyen leromlás megállítására.

14. Hinnie kell a célokban, hinnie kell önmagában, és hinnie kell a csoportban.

15. Mindig kreatív és konstruktív alcélok felmutatásával kell vezetnie. Nem szabad fenyegetést és félelmet használnia ösztönzésre.

16. Rá kell ébrednie, hogy a csoportban valamilyen mértékben minden egyén foglalkozik más emberek, az élet és a fizikai univerzum irányításával, és hogy az irányítás e kódex keretein belüli szabadságát minden ilyen beosztott vezetőnek is biztosítania kell.

Ha így viselkedik a vezető, akkor hatalmat szerezhet a csoportjának, bármi is legyen az a hatalom.

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE