A Szcientológia valóban egyedi jelenkori vallás a 20. században feltűnt egyetlen jelentős vallás. Teológiáját, vallási gyakorlatát és szervezetét tekintve, a Szcientológia a vallás szó meghatározása szerint teljesen kifejlett. A Szcientológia vallás több mint 11 000 Szcientológia-egyházat, -missziót és kapcsolódó szervezetet fog össze a világ országaiban.

Világszerte szcientológusok milliói őszintén hisznek a Szcientológia vallási tanaiban és gyakorlataiban. Minden egyes ilyen egyénnek a Szcientológia a vallása, amely kielégíti legmélyebb szellemi szükségleteiket.

Ez a legfontosabb próbája a világ bármely igazi vallásának – sőt, ez az a kritérium, amelyet az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága és számos más ország legfelsőbb bírósága használ.

Mindazonáltal ha valaki másodlagos forrásokra hagyatkozik, akkor a tény az, hogy a bíróságok, tudósok és kormányzati szervek világszerte ismételten megállapították, hogy a Szcientológia minden szempontból hiteles vallás. Ez a webhely áttekintést nyújt ezekről a nemzetközi elismerésekről és tanulmányokról. Minthogy a Szcientológia az emberi lélekkel, valamint az emberiségnek az univerzumhoz és a Legfelsőbb Lényhez való kapcsolatával foglalkozik, nem lehet más, mint vallás, a szó legteljesebb értelmében.

További információk

A Szcientológia Egyház már a kezdeteitől fogva felismerte, hogy a vallásszabadság egy alapvető emberi jog. Egy olyan világban, ahol a konfliktusok gyakran vezethetők vissza a mások vallásos hite és gyakorlatai irányában tanúsított intoleranciára, az egyház immár több mint 50 éve egyik elsődleges ügyének tekinti a vallásszabadság megőrzését.

Az egyik létfontosságú összetevő ennek az alapvető emberi jognak a megőrzéséhez annak megértése, hogy mi is a vallás- és világnézeti szabadság, és milyen jelentéssel bír az egyetemes emberi jogi alapelvek és nemzetközi emberi jogi törvények szempontjából.

Ezért a Szcientológia Egyház egy új információs füzetet készített Mi a vallásszabadság? címmel, amely részletekbe menően tájékoztatja a nagyközönséget a vallásszabadság jogának komplex természetéről, és amelyet minden felekezet hívei és vallásos szervezetei használhatnak.

Tanulmányok kategóriák szerint
Tovább az összes jelentős döntéshez

SZCIENTOLÓGIA-EGYHÁZAK a világ körül

A Szcientológia történetének legnagyobb növekedését az új Szcientológia egyházi szervezetek képviselik, amelyek a világ jelentős városaiban és kulturális központjaiban nyitják meg kapuikat.

Thank you for subscribing.
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE