A Szcientológiával kapcsolatos forrásokról

A Szcientológia Egyházzal foglalkozó, gyorsan növekvő irodalom áttekintése arra enged következtetni, hogy alapvetően négy kiadványkategória különböztethető meg:

1. L. Ron Hubbard írásai, felvett előadásai és filmjei, amelyek a Szcientológia Írásait alkotják.

2. Az L. Ron Hubbard által létrehozott Írások figyelemre méltó mennyisége mellett, amelyek az ember természetéről szólnak, és arról, hogy hogyan lehet elhozni neki a megváltást, maga az Egyház is nagy mennyiségű szöveges és audiovizuális anyagot állított elő és adott ki a történetéről és a jelenéről, különösen a 40. évfordulója kapcsán 1994-ben; e belülről jövő kiadványok középpontjában az Egyház kánoni szövegei és belső története állnak.

3. A kiadványok egy része még mindig onnan származik, hogy a Szcientológia Egyház 1954-es alapításától kezdve egy kritikai vita középpontjában állt különböző országok tömegmédiájában; ezek a kívülállóktól származó szövegek gyakran polemizálók és elfogultak.

4. A Szcientológia Egyházzal foglalkozó, inkább semleges vallásszociológiai irodalom az elmúlt években gyarapodásnak indult. Ez annak köszönhető, hogy ma már számos tudós osztja azt a nézetet, hogy a Szcientológia „vallás”. Elég jellemzően a Szcientológia Egyházat már „új vallásként” ismerik el a legfrissebb kézikönyvek, amelyeket olyan vallástörténészek és vallásszociológusok adtak ki, mint Barker, Holm, Melton, Wilson stb.

A Szcientológiával foglalkozó tanulmányok többsége irodalmon alapul. A Szcientológia története ugyanakkor annyira rövid, hogy számos új információt lehetne szerezni helyszíni munka révén, amelybe beletartozhatnak például kulcsfontosságú informátorokkal és hívőkkel lefolytatott interjúk, illetve megfigyelés is. Az irodalom mellett lehetőségünk volt találkozni és interjút folytatni az Egyház európai, dán és finn székhelyének néhány munkatársával Koppenhágában és Helsinkiben, és a gyakorlatban megfigyelni az Egyház funkcióit. E jelentés megírása során készségesen elláttak minket különféle dokumentumokkal, kézikönyvekkel, nyomtatott és kinyomatlan jelentésekkel a Szcientológia Egyház múltbeli és jelenlegi állapotáról és fejlődéséről különféle országokban.

Juha Pentikäinen
Marja Pentikäinen
Helsinki, Finnország
1996. május

DOKUMENTUM LETÖLTÉSE