Hogyan maradj egészséges | Eszköztár a megelőzéshez

II.
A FELADAT

A Szcientológia Egyház felkért, hogy adjak szakértői véleményt két átfogó ügyben: 1. a hittagadás gyakorisága az új vallási mozgalmakban, és 2. mennyire megbízhatók a hitehagyottak beszámolói korábbi vallási meggyőződéseikről és gyakorlataikról. Ez a két kérdés azért döntő fontosságú az új vallási mozgalmak megfelelő megértése szempontjából, mert gyakran választanak ilyen hitehagyottakat, hogy szolgáljanak megbízható hírforrásként korábbi meggyőződéseikről és gyakorlataikról médiamegjelenésekben, sőt nem hagyományos vallási mozgalmakkal foglalkozó tudományos munkákban. Továbbá kisszámú hitehagyott kártérítési panaszt nyújtott be, különféleképpen vádolva korábbi vallási közösségét, hogy megtévesztő és csaló tevékenységeket végzett, vagy fizikai, illetve érzelmi kényszerítést alkalmazott. Utána ezek az egyének gyakran szakértő tanúként jelentek meg más ügyekben, amelyeket kormányszervek, illetve ellenségessé vált elpártolók indítottak új vallások ellen.

A hitehagyottakat a múltban egyértelműen elítélték a hitük feladása miatt.

Az a különleges figyelem, amelyben a média részesíti az új vallási mozgalmakat megtagadó hitehagyottakat és a vélt károk megtérítése iránti bírósági igényeiket, azt jelzi, hogy ebben az évszázadban mélyreható változás történt a nyilvánosság hitehagyottakhoz való hozzáállásában. A hitehagyottakat a múltban egyértelműen elítélték a hitük feladása miatt. Valójában a megtagadott vallási csoport által a hitehagyott ellen tett büntető intézkedéseket gyakran megerősítette az állam hatalma. Ezzel szemben, az utóbbi években valószínűbb, hogy a hitehagyott tesz büntető intézkedéseket a vallási csoport ellen, időnként a törvény támogatásával. Az új vallási mozgalmakat megtagadó hitehagyottakat gyakran áldozatnak tekintik, nem köpönyegforgatónak, egyszerűen amiatt, hogy kegyetlenül negatív történeteket mondanak vallási múltjukról. De továbbra is kérdéses marad, hogy e hitehagyottak beszámolói megbízható leírások-e a múltbeli vallási kötődéseikről és tevékenységeikről.

A Szcientológia Egyház különleges érdeklődése a hitehagyottak megbízhatósága iránt azon alapul, hogy maga is gyakran vált hitehagyottakra támaszkodó médiamegjelenések és polgári perek célpontjává. Még az alábbi teljes tárgyalás előtt kijelentem, hogy szakmai képzésem és tudományos kutatásaim alapján meggyőződésem, hogy a hitehagyottat nem kellene kritikátlanul elfogadni a tömegtájékoztatásban, a tudományos körökben, a jogrendszerben vagy a kormányszervek részéről megbízható információforrásként az új vallási mozgalmakkal kapcsolatban. A hitehagyottra mindig úgy kell tekinteni, mint aki hajlamos elfogult módon nyilatkozni a korábbi vallási kötődései és tevékenységei keretében vallott, illetve folytatott vallási meggyőződésekről és gyakorlatokról.

III. Hittagadás a múltban
DOKUMENTUM LETÖLTÉSE